Tutkimus testiländäri

Eläketurvakeskuksen tutkimus tuottaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa päätöksentekijöille, asiantuntijoille ja kansalaisille eläkejärjestelmän toi­mivuudesta, eläkepoliittisten toimien vaikuttavuudesta ja uudistuksille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Tutkimustoiminta on lakisääteinen tehtävämme.

Teemme riippumatonta empiiristä sosiaali- ja ta­loustieteellistä tutkimusta työurien pituudesta, eläkkeelle siirtymisestä, eläketurvan riittävyydestä ja eläkejärjestelmän taloudellisesta kestävyydestä. Aktiivinen tutkimusyhteistyö ja viestintä ovat keskei­nen osa Eläketurvakeskuksen tutkimusta.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging