Hallitus ja työmarkkinajärjestöt pohtivat toimia eläketurvan uudistamiseksi. Uudistusta ja ehdotuksia valmistellaan kahdessa työryhmässä työmarkkinoiden keskusjärjestöjen, sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja valtiovarainministeriön (VM) yhteistyönä. Tarkoituksena on laatia ehdotus uudistustoimista hallitukselle 31.1.2025 mennessä. Tämän jälkeen ehdotus kootaan hallituksen esitykseksi.

Työmarkkinajärjestöt ovat asettaneet erillisen ehdotusta valmistelevan eläkeneuvotteluryhmän, jossa ovat edustettuina Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK, Akava ja STTK.

Myös ministeriöiden asettamassa kolmikantaryhmässä ovat STM:n ja VM:n lisäksi edustettuina EK, KT, SAK, Akava, STTK. Lisäksi ryhmässä on asiantuntija Eläketurvakeskuksesta (ETK).

Syntyvyyden lasku, huoltosuhteen heikkeneminen ja heikko talouskasvu haastavat eläkejärjestelmän rahoituksellista kestävyyttä.

Hallituksen asettamana tavoitteena on tammikuun 2025 loppuun mennessä selvittää tarvittavat konkreettiset työeläkejärjestelmän muutokset rahoituksellisen kestävyyden varmistamiseksi ja riittävän etuustason turvaamiseksi. Muutosten tulee vahvistaa julkista taloutta pitkällä aikavälillä noin 0,4 prosenttiyksiköllä suhteessa bruttokansantuotteeseen, mikä vastaa noin miljardia euroa.

Lisäksi tulee löytää keinot eläkevakuutusmaksutason pitkän aikavälin konkreettiseen vakauttamiseen, jossa työeläkejärjestelmä sopeutuu mahdollisiin shokkeihin sääntöpohjaisen vakautusjärjestelmän avulla.

Hallitusohjelmassa on myös muita suoraan eläkejärjestelmää koskevia kirjauksia, jotka koskevat muun muassa työkyvyttömyyseläkkeitä.

20.6.2023:
Hallituksen esitys julkaistiin

18.10.2023:
Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ja ministeriöt perustivat työryhmänsä

31.1.2025:
Hallitukselle esitetään ehdotus uudistustoimista, takaraja työryhmien työlle

Työmarkkinajärjestöjen ehdotusta valmisteleva eläkeneuvotteluryhmä

Työmarkkinajärjestöt asettivat 18.10.2023 erillisen eläkeneuvotteluryhmän valmistelemaan ehdotusta uudistustoimista. Ryhmän koollekutsujana toimii johtaja Ilkka Oksala (EK).

Ryhmä kuulee asiantuntijoita mm. STM:stä, VM:stä, ja ETK:sta sekä työeläkealalta.

Ryhmän jäsenet:

 • Ilkka Oksala, EK, koollekutsuja
 • Minna Ahtiainen, STTK
 • Mika Juutinen, KT
 • Ilkka Kaukoranta, SAK
 • Eugen Koev, Akava
 • Samppa Koskela, STTK
 • Juha Knuuti, KT
 • Sinikka Näätsaari, SAK
 • Katri Ojala, Akava
 • Vesa Rantahalvari, EK
 • Antti Tanskanen, EK

Eläkeneuvotteluryhmän työtä seuraa ja ohjaa järjestöjen toimitusjohtajista ja puheenjohtajista koostuva ryhmä.

Aiheesta muualla:

Ministeriöiden työryhmä

STM ja VM asettivat 18.10.2023 työryhmän selvittämään työeläkejärjestelmän uudistamista. Työryhmän puheenjohtajana toimii osastopäällikkö Liisa Siika-aho (STM). Työryhmän toimikausi päättyy 31.1.2025.

Eläketurvakeskuksen asiantuntijana ryhmässä on johtaja Allan Paldanius.

Ryhmän jäsenet:

 • Liisa Siika-aho, STM, puheenjohtaja
 • Juha Knuuti, KT
 • Olli Kärkkäinen, VM
 • Sinikka Näätsaari, SAK
 • Katri Ojala, Akava
 • Vesa Rantahalvari, EK
 • Jaana Rissanen, STM
 • Samppa Koskela, STTK
 • Antti Tanskanen, EK

Työryhmä raportoi työn etenemisestä talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle.

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) tarjoaa objektiivista asiantuntija- ja tutkimustietoa eläkeuudistukseen liittyvistä teemoista.

Hyödynnämme viestinnässämme ETK:ssa aiemmin tuotettuja tutkimuksia, tilastoja, raportteja ja selvityksiä. Tietoa on tarjolla myös Etk.fi-blogikirjoituksissa, Eläkekomitea-podcastissa sekä Työeläke-lehdessä.

ETK:n asiantuntijana STM:n ja VM:n asettamassa Työeläkejärjestelmän uudistamista selvittävässä työryhmässä on johtaja Allan Paldanius. Teemme työryhmien pyynnöstä räätälöityä tilastotiedon keruuta ja selvityksiä.

Uudistuvasta eläketurvasta ETK:n kanavissa:

Eläkeuudistuksiin ja niiden valmistelua koskeviin kysymyksiin vastaa toimitusjohtaja Mikko Kautto.

ETK:n tilastotiedon, skenaarioiden, rahoituslaskelmien ja muiden selvitysten osalta voit olla yhteydessä osastopäällikkö Ismo Riskuun.

ETK:n tutkimustiedon osalta voit olla yhteydessä osastopäällikkö Susan Kuivalaiseen.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging