Ulkomailla asuvien työ- ja kansaneläkkeensaajien lukumäärä ja keskimääräinen kokonaiseläke asuinmaan mukaan

Pohjoismaat, EU-maat sekä muut maat, joihin maksettiin eläkettä yli 100 henkilölle.
Taulukko Excel-muodossa
Taulukon tiedot tilastotietokannassa
Suomen virallinen tilasto (SVT): Tilasto Suomen eläkkeensaajista

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging