Kun virkamies työskentelee ulkomailla, häneen sovelletaan lähtökohtaisesti työnantajan kotipaikan sosiaaliturvaa.  

Kun virkamies lähtee Suomesta ulkomaille töihin suomalaisen työnantajan palveluksessa, virkamies voi kuulua Suomen sosiaaliturvaan ulkomailla työskentelyn aikana, jos hänellä on Suomesta myönnetty A1-todistus.  

Ilman A1-todistusta ulkomailla työskentelevä virkamies ei voi kuulua Suomen sosiaaliturvaan ulkomailla työskentelyn aikana. 

Työnantajan tulee hakea A1-todistusta Eläketurvakeskuksesta.  

Virkamiehen sosiaaliturvan määräytymiseen vaikuttaa työskentelyroolin tai -roolien lisäksi se, mihin maahan tai maihin työntekijä lähtee töihin.  

Suomessa virkamiehenä pidetään henkilöä, joka on virka- tai työsuhteessa työnantajaan, jonka toiminta rahoitetaan valtion julkisista varoista. Julkisia työantajia ovat esimerkiksi valtio, valtion virastot, -laitokset ja -liikelaitokset, diplomaatti- ja konsuliedustustot ja kunnat ja kuntayhtymät. Lue lisää julkisista työnantajista Työeläkelakipalvelusta. 

Virkamies EU-maassa 

Virkamiehet kuuluvat yleensä/lähtökohtaisesti? työnantajan kotipaikan? sosiaaliturvaan.

Virkamies kuuluu työnantajamaan sosiaaliturvaan riippumatta siitä

  • missä EU-maassa hän työskentelee
  • missä maassa hän asuu tai
  • minkä maan kansalainen hän on.

Työnantajan tulee hakea A1-todistusta Eläketurvakeskuksesta. A1-todistus haetaan ulkomailla työskentelyn ajalle. Jos työskentelyn päättymistä ei tiedetä. Eläketurvakeskus voi myöntää A1-todistuksen virkamiehelle enintään kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan.

Esimerkki: Henkilö työskentelee suomalaisen kunnan palveluksessa Belgiassa. Henkilö kuuluu Suomen sosiaaliturvaan. Kuntatyönantaja hakee A1-todistuksen Eläketurvakeskuksesta.

Esimerkki: Henkilö työskentelee etänä Suomessa norjalaiselle yliopistolle. Henkilö kuuluu Norjan sosiaaliturvaan vaikka hän työskentelee vain Suomessa eikä lainkaan fyysisesti Norjassa. Norjalainen yliopisto hakee henkilölle A1-todistuksen Norjasta.

Lue lisää EU-maassa työskentelystä virkamiehenä Työeläkelakipalvelusta

Kun virkamies työskentelee useassa EU-maassa, sosiaaliturvaan määräytymiseen vaikuttaa se, työskenteleekö virkamies yhdelle vai useammalle työnantajalle ja missä maissa hän työskentelee ja missä rooleissa hän työskentelee, onko hän esimerkiksi virkamies yhdessä maassa ja työntekijä tai yrittäjä toisessa maassa.  

Esimerkki: Henkilö työskentelee suomalaiselle julkiselle työnantajalle sekä Suomessa että Ranskassa. Henkilö kuuluu Suomen sosiaaliturvaan. Työnantaja hakee virkamiehelle A1-todistuksen Eläketurvakeskuksesta. 

Esimerkki: Lääkäri työskentelee suomalaiselle kunnalle Suomessa ja lisäksi hän työskentelee säännöllisesti tutkijana Norjassa norjalaiselle yliopistolle. Henkilön sosiaaliturva määräytyy kuten useassa maassa työskentelevän työntekijän. Merkitsevää on se, missä maassa hän asuu vakituisesti ja kuinka paljon hän työskentelee asuinmaassaan.   

Katso myös alempana Eri rooleissa useassa EU-maassa-otsikon alta lisätietoja, jos virkamies työskentelee virkamiehenä ja lisäksi työntekijänä tai yrittäjänä.

Lue lisää useassa EU-maassa työskentelevän virkamiehen vakuuttamisesta Työeläkelakipalvelusta  

Kun virkamies työskentelee eri rooleissa eri maissa, ei ole merkitystä, miten paljon hän työskentelee missäkin roolissa vaan merkitsevää on se, missä rooleissa hän työskentelee. 

Kun virkamies työskentelee virkasuhteessa yhdessä maassa ja työntekijänä tai yrittäjänä toisessa maassa kuuluu hän sen maan sosiaaliturvaan, jossa hän on virkatyössä. 

Esimerkki: Henkilö aloittaa työn virkasuhteessa ruotsalaiselle yliopistolle ja työskentelee työntekijänä Suomessa. Henkilö kuuluu Ruotsin sosiaaliturvaan, koska hän on virkamies Ruotsissa. Sillä ei ole merkitystä työskenteleekö hän fyysisesti vain Suomessa vai sekä Suomessa että Ruotsissa. 

 

Alla oleva kuva tiivistää eri roolien keskinäisen järjestyksen useassa maassa työskenneltäessä. 

 

Lue lisää virkamiehenä ja työntekijänä tai yrittäjänä työskentelystä Työeläkelakipalvelusta

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging