A1-todistus on asiakirja, joka osoittaa, että työntekijä tai yrittäjä kuuluu Suomen sosiaaliturvaan ulkomailla työskentelyn aikana. A1-todistuksen perusteella työnantaja tai yrittäjä maksaa lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut Suomeen ja ulkomailla työskentelevän sosiaaliturva säilyy Suomessa. A1-todistusta tulee aina hakea Eläketurvakeskukselta.

A1-todistus

  • Osoittaa minkä maan sosiaaliturvaan todistuksen saaja (esim. työntekijä, yrittäjä, virkamies, apurahansaaja) kuuluu.
  • Koskee työskentelyä EU/ETA-maissa, Sveitsissä ja Isossa-Britanniassa. Sosiaaliturvasopimusmaihin annetaan A1-todistusta vastaava oma todistus.
  • Annetaan suomeksi tai ruotsiksi.
  • On haettava Eläketurvakeskuksesta.
  • Koskee henkilön koko sosiaaliturvaa. Eurooppalainen sairaanhoitokortti (EHIC) tai matkavakuutus ei korvaa A1-todistusta
  • On maksuton.
  • Näytetään tarvittaessa Suomessa tai ulkomailla.

Tärkeitä kysymyksiä A1-todistuksesta

A1-todistus tarvitaan osoittamaan ulkomailla työskentelevän kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan.  Alle on koottu yleisiä ja tärkeitä kysymyksiä A1-todistukseen liittyen. Tutustu niihin ennen A1-todistuksen hakemista. 

A1-todistuksen tarvitset osoittaaksesi kuuluvasi Suomen sosiaaliturvaan ulkomailla työskentelyn aikana. Ilman A1-todistusta ulkomailla työskentelevä ei voi kuulua Suomen sosiaaliturvaan.

A1-todistuksen perusteella työnantajan ja yrittäjän tulee maksaa kaikki lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut Suomeen. Todistuksen voimassaoloaikana lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja ei saa maksaa muualle kuin Suomeen.

ETK:n myöntämän A1-todistuksen perusteella Kela lähettää henkilölle eurooppalaisen sairaanhoitokortin ja maksaa tarvittaessa etuudet myös ulkomaille. A1-todistuksen saaneen ei tarvitse siten hakea näitä erikseen Kelasta.

A1-todistus tarvitaan kaiken pituista ulkomaantyötä varten. Ei ole olemassa alarajaa sille, minkä pituiselle ulkomaantyölle A1-todistus tulee tai ei tule hakea.

Ulkomailla A1-todistusta voidaan vaatia jopa yhden päivän työskentelyä varten. Jos A1-todistusta ei ole, voi ulkomaan viranomainen vaatia lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja maksettavaksi.

A1-todistuksella varmistetaan ulkomailla työskentelevän Suomen sosiaaliturvaan kuuluminen, työskentelyn pituudesta riippumatta.

Säännöllisesti ulkomailla työskentelevä, myös työmatkoja tekevä, tarvitsee aina A1-todistuksen.

Jos A1-todistusta ei ole haettu, esimerkiksi yhtä yksittäistä työmatkaa varten, voi todistuksen hakea myös tarvittaessa jälkikäteen.

Koska A1-todistuksella ratkaistaan koko työntekijän tai yrittäjän sosiaaliturva ulkomailla työskentelyn aikana, tulee usean edellytyksen täyttyä, jotta A1-todistus voidaan myöntää.

Edellytyksen riippuvat siitä, työskenteleekö työntekijä tai yrittäjä tilapäisesti yhdessä vai säännöllisesti useassa maassa.

Voit lukea edellytyksistä tarkemmin seuraavilta sivuilta:

A1-todistus tulee näyttää ja esittää tarvittaessa, esimerkiksi ulkomailla tai Suomessa toiselle viranomaiselle. A1-todistus tulee näyttää tarvittaessa myös ulkomaiselle työnantajalle, joka voi vaatia A1-todistusta esimerkiksi ennen työkohteeseen pääsyä.

Ilman A1-todistusta ulkomaisella viranomaisella on oikeus myös periä lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja maksettavaksi työskentelymaassa (linkki vakuuttamisen pääsääntö: työskentelymaassa vakuuttaminen).

Jos ulkomailla työskentelyn aikana sairastuu tai sattuu tapaturma, on A1-todistus edellytyksenä Suomesta etuuksien ja korvausten saamiseksi.

Huom. Eurooppalainen sairaanhoitokortti (EHIC) tai matkavakuutus ei korvaa A1-todistusta. Niiden voimassaolon edellytys ulkomailla työskentelyn aikana on A1-todistus.

A1-todistus koskee työskentelyä EU-ETA-maissa, Sveitsissä sekä Isossa-Britanniassa. A1-todistusta ei käytetä työskenneltäessä sosiaaliturvasopimusmaissa, vaan näihin tilanteisiin on omat todistuslomakkeet (linkki Suomesta ulkomaille -sivulle).

A1-todistuksen tarvitsee ulkomailla työskentelevä työntekijä, yrittäjä (myös apurahansaaja) sekä virkamies. sekä joissain tilanteissa merenkulkija ja lentohenkilöstä. Tarkemmin tietoa siitä, kuka tarvitsee ja voi hakea A1-todistuksen voit lukea täältä: linkki Suomesta ulkomaille -edellytykset -sivulle.

A1-todistuksen tarvitsee niin tilapäiselle ulkomaan työkomennukselle tai etätöihin omasta aloitteesta lähtevä työntekijä kuin myös EU-maissa säännöllisesti esimerkiksi työ-, asennus- tai projektimatkoilla käyvä työntekijä ja yrittäjä.

A1-todistusta ei sen sijaan tarvitse eikä voi saada toisessa EU-maassa pysyvästi työskentelevä.

 

Jos A1-todistusta ei ole haettu tai sitä ei voida myöntää, esimerkiksi jos sen saamisen edellytykset eivät täyty, tulee ulkomailla työskentelevän työntekijän tai yrittäjän sosiaaliturva järjestää työskentelymaassa. Tällöin työnantajan tai yrittäjän tulee maksaa kaikki lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut siinä maassa, jossa työtä tehdään.

Jos A1-todistusta ei ole, ei ulkomailla työskentelevä henkilö voi kuulua Suomen sosiaaliturvaan eikä lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja saa maksaa Suomeen. Työeläkkeen kertyminen päättyy Suomessa sekä mahdollisten muiden etuuksien saaminen.

Jos A1-todistusta on haettu, mutta ETK ei voi sitä myöntää, saa hakija kielteisen ratkaisun. Kielteinen ratkaisu tarkoittaa, että työntekijä tai yrittäjä ei kuulu Suomen sosiaaliturvaan sinä aikana kun hän työskentelee ulkomailla. Tällöin kaikki lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut pitää maksaa työskentelymaahan sen maan edellytysten mukaisesti.

Kielteinen ratkaisu koskee koko Suomen sosiaaliturvaa etuuksien ja lakisääteisten maksujen osalta ulkomailla työskentelyn aikana.

Tutustu A1-todistukseen

Katso, miltä A1-todistus näyttää ja mitä tietoja siinä on.

Näin luet A1-todistusta

Lue lisää ETK.fi:ssä:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging