Vakuutusmatemaattiset palvelut

Työeläkkeen myöntää ja maksaa eläkkeensaajalle aikanaan se eläkelaitos, jossa työntekijä oli viimeksi vakuutettuna ennen eläkkeelle jäämistään. Eläketurvakeskuksen hoitamassa kustannustenjaossa selvitetään eri toimijoiden osuudet maksettujen eläkkeiden kustannuksista.

Yksityisalojen työntekijöiden eläketurvaa vakuuttavat eläkelaitokset rahoittavat eläkkeitä myös sijoitustensa tuotoista rahastoonsiirtovelvoitteen määrällä.

Eläketoimijat ilmoittavat meille tietoja kustannustenjakoa ja rahastoonsiirtovelvoitteen laskemista varten. Sivuiltamme löydät ohjeet tietojen laskemista ja toimittamista varten sekä ilmoitukset laskemistamme kustannustenjaoista, valtion osuuksista ja kertoimista. Tarjoamme myös tietoa eläkkeiden rahoituksen ja maksujen pohjana olevasta vakuutusmatematiikasta ja laskuperusteista.

Vuosikalenteri

Kalenteristamme löydät uudet ennusteet, ilmoitukset kustannustenjaosta ja kertoimista sekä tietoa rahoituksen ja kustannustenjaon uusista julkaisuista ja tilastoista.

Vuosikalenteri

Työeläkkeiden kustannustenjako

Eläketurvakeskus jakaa vuosittain työeläkelaitosten kesken kustannukset maksetuista työeläkkeistä ja Eläketurvakeskuksen kustannusosuudesta. Katso mitä kustannustenjako tarkoittaa käytännössä.

Työeläkkeiden kustannustenjako

Lyhyen aikavälin ennusteet

Eläkemeno- ja maksutasoennuste määrittää ennustevuotta seuraavan vuoden TyEL-maksun tason ja arvioi maksettavat TyEL-MEL-eläkkeet sekä TyEL-maksun kehitystrendin viideksi vuodeksi eteenpäin.

Lyhyen aikavälin eläkemeno- ja maksutasoennusteet

Tiedostot ja ohjeet

Eläkelaitokset toimittavat Eläketurvakeskukselle tiedot lopullista kustannustenjakoa varten lähes kokonaan sähköisessä muodossa, ns. peräkkäistiedostoina. Tiedot toimitetaan vuosiaikataulun mukaan.

Kustannustenjaon tiedostot ja ohjeet

Työeläkkeiden rahoitustilastot

Eläkevarojen määrä kasvoi vuoden 2019 aikana 22 miljardilla eurolla ollen vuoden lopussa 218 miljardia euroa. Hyvän sijoitusvuoden takia sijoitustuotot olivat 24,1 miljardia euroa. Eläkkeitä maksettiin 28,8 miljardia euroa ja työeläkemaksuja kerättiin 23,0 miljardia euroa. Luvut tarkentuvat kesäkuussa, kun kaikkien eläkelaitosten tilinpäätösluvut on saatu koottua.

Eläkevarat sisältävät kaiken työeläkevastuiden kattamiseen tarkoitetun omaisuuden. Suurin osa eläkevaroista on sijoitusomaisuutta, jota oli vuoden lopussa 215 miljardia euroa.

Lisää rahoituksen tilastosivulla

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging