Eläkekatolla tarkoitetaan yleensä (euromääräistä) rajaa, joka toimii maksettavan eläkkeen ylärajana. Yleisimmin eläkekattotavoitetta on toteutettu asettamalla työansioon perustuva eläkepalkkakatto, eli palkkaraja, jonka ylittävältä osalta eläkettä ei kerry.

Suomen työeläkejärjestelmässä palkansaajilla ei ole eläkkeen perusteena olevien ansioiden (eläkepalkka) tai eläkkeen euromääräistä ylärajaa. Useissa muissa maissa lakisääteisestä työeläkejärjestelmästä karttuvalle eläkkeelle on asetettu eläkepalkka- tai eläkekatto.

Eläkekatto on mahdollista murtaa erinäisin lakisääteistä eläketurvaa täydentävin lisäeläkejärjestelyin, jotka ovat osassa maita pakollisia. Yleistäen voitaneen sanoa, että mitä matalammalla tasolla eläkepalkkakatto on, sitä suuremmassa roolissa erilaiset katon puhkaisevat lisäeläkejärjestelmät maassa yleensä ovat. Niiden kattavuus kuitenkin vaihtelee maittain.

Alla olevassa kuvassa on vertailtu eri maiden eläkepalkkakattoja ja keskipalkkoja. Useimmissa maissa lakisääteisestä työeläkejärjestelmästä karttuvaa eläkettä rajoittava eläkepalkkakatto on noin 1–2 kertaa maan keskipalkan suuruinen. Kuvan jälkeen esitettävässä taulukossa on esitetty eläkekattojen euromääriä eräissä maissa pyöristettynä kymmenen euron tarkkuudelle.

Lakisääteisen työeläkejärjestelmän eläkepalkkakatto ja eläkekatto eräissä maissa (2018)

MaaEläkepalkkakatto €/kkEläkekatto €/kk
Belgia4 6402 470
Espanja3 6003 010 *
Italia8 360
Itävalta5 130
Kreikka5 8602 470
Luxemburg9 9908 230
Ranska3 3101 660
ARRCO: 9 930
AGIRC: 26 490
Ruotsi4 130
Saksa6 500 (vanhat osavaltiot)
5 800 (uudet osavaltiot)
Norja6 140 / 10 380 (OTP)
Sveitsi6 340 (BVG)2 030 (AHV)
USA9 4702 470
Kanada 3 180770
Maat, joissa ei ole eläkepalkka- eikä eläkekattoa
Alankomaat, Irlanti, Iso-Britannia, Portugali, Suomi, Tanska, Viro
Merkkien selitykset:
– ei kattoa
* eläke maksetaan 14 kertaa vuodessa, taulukossa esitetty laskennallinen 12 kuukausittaisen suorituksen eläkekatto

Lyhenteet: AHV = Sveitsin lakisääteinen eläkejärjestelmä, BVG = Sveitsin lisäeläkejärjestelmä, OTP = Norjan lisäeläkejärjestelmä

Lue lisää:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging