Melbourne Mercer Global Pension Index

Suomen eläkejärjestelmä sijoittui neljänneksi 21.10.2019 julkistetussa kansainvälisessä Melbourne Mercer Global Pension Index -vertailussa.

Suomen eläketurvaa arvioitiin vertailussa nyt kuudetta kertaa. Melbourne Mercer Global Pension Index on vuosittain koottava kansainvälinen eläkejärjestelmien vertailu, joka tehtiin nyt yhdettätoista kertaa. Vertailuun osallistui tänä vuonna 37 maata.

Vertailu nostaa Hollannin ja Tanskan eläkejärjestelmät maailman parhaiksi. Australia sijoittui vertailussa kolmanneksi ja nousi edellisvuoden kolmosen Suomen ohi. Ruotsi jäi Suomen taakse viidenneksi, mutta erot Pohjoismaisen kolmikon välillä ovat pieniä.

Eri maiden eläkejärjestelmiä on arvioitu eläkkeiden riittävyyden, järjestelmän kestävyyden ja hallinnon luotettavuuden näkökulmasta. Suomi sai jo kuudetta kertaa peräkkäin koko vertailun parhaan tuloksen osiossa, jossa arvioitiin eläkejärjestelmien hallinnon luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä.

Vertailussa selviää, mitkä seikat parantaisivat maiden asemaa indeksissä. Suomen osalta todetaan, että vähimmäiseläke voisi olla korkeampi, ja rahastointia voisi nykyisestä lisätä. Myös parempi ikääntyneiden työllisyysaste korottaisi Suomen asemaa. Neljäntenä seikkana mainitaan monessa maassa käytössä oleva eläkeoikeuden jakaminen, joka toisi avioerotilanteissa paremman turvan. Suomessa eläkeoikeus on henkilökohtainen.

Aiheesta muualla:

OECD:n arviot

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD on julkaissut maaraportteja Suomesta vuodesta 2010 lähtien ja julkaisee niitä noin parin vuoden välein.

Aiheesta muualla:

IMF:n arviot

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF julkaisee arvioitaan vähintään kahden vuoden välein.

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging