Eläkesäätiö on yhden tai useamman työnantajan perustama säätiö, jonka tarkoituksena on eläkkeiden myöntäminen eläkesäätiössä vakuutetuille henkilöille. Eläkesäätiöt jaetaan A- ja B- sekä AB-säätiöihin sen mukaisesti, mitä turvaa ne vakuutetuilleen järjestävät.

A-eläkesäätiö tarjoaa yksinomaan vapaaehtoista lisäeläketurvaa. Vapaaehtoinen lisäeläketurva on eläkesäätiöissä yksin työnantajan kustantama. B-eläkesäätiössä on järjestetty pelkästään työntekijäin eläkelain (TyEL) mukainen eläketurva. AB-eläkesäätiössä on TyEL:n mukaisen eläketurvan (B-osasto) lisäksi järjestetty myös vapaaehtoinen lisäeläketurva (A-osasto).

Eläkesäätiöiden lukumäärä on 2000-luvulla vähentynyt 37 säätiöstä 12 säätiöön. Eläkesäätiöissä vakuutetut muodostavat noin prosentin kaikista työeläkevakuutetuista.

Lakisääteistä eläketurvaa hoitavat eläkesäätiöt vuoden 2020 alussa

 • ABB Eläkesäätiö
 • Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse
 • Honeywell Oy:n Henkilökunnan Eläkesäätiö
 • Kontinon Yhteiseläkesäätiö
 • L-Fashion Group Oy:n Eläkesäätiö
 • Orionin Eläkesäätiö
 • Sandvik Eläkesäätiö
 • Sanoman Eläkesäätiö
 • Telian Eläkesäätiö
 • UPM Sellutehtaiden eläkesäätiö
 • Yara Suomen Eläkesäätiö
 • Yleisradion Eläkesäätiö

ETK:n Tilastotietokannasta löytyy lisää tietoa eri työeläketoimijoiden vakuutetuista, eläkkeensaajista, maksutuloista ym. suureista.

Eläkesäätiön sääntely

Eläkesäätiöön sovelletaan eläkesäätiölakia (1774/1995). Eläkesäätiön perustaminen edellyttää vähintään 300 vakuutettua. Eläkesäätiön säännöissä olevan määräyksen perusteella toimintapiiriin voi kuulua myös tiettyjä muita henkilöitä. Eläkesäätiö on juridisesti itsenäinen yksikkö, jonka hallinnossa työnantaja on edustettuna.

Eläkesäätiötoiminnan harjoittaminen edellyttää, että eläkesäätiön säännöille ja niiden muutoksille haetaan Finanssivalvonnan vahvistus, ja että säätiö ilmoitetaan säädetyssä ajassa rekisteröitäväksi eläkesäätiörekisteriin.

Samoin kuin uuden eläkekassan perustaminen, on uuden eläkesäätiön perustaminen mahdollista myös siten, että työeläkevakuutusyhtiö luovuttaa työnantaja- tai osakaskohtaista TyEL-vakuutuskantaa katevaroineen ja määrätyn toimintapääoman uuteen eläkekassaan.

Eläkesäätiöyhdistys toimii eläkesäätiöiden ja kassojen edunvalvojana.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging