Voit olla meihin yhteydessä kaikissa työeläkevakuuttamisen valvontaa koskevissa asioissa.

Palvelemme arkisin klo 9-16.

Eläketurvakeskus
Valvontaosasto
00065 Eläketurvakeskus

Asiakaspalvelu: puh. 029 411 2110

Suomi.fi-viesti

Suomi.fi-viesti on tietoturvallinen viestintäkanava henkilöasiakkaiden ja ETK:n väliseen sähköiseen asiointiin.

Suomi.fi-viestipalvelulla voit lähettää omaan asiaasi liittyviä viestejä ja liitteitä, ja ETK voi vastata näihin. Emme voi asioida luottamuksellisissa tiedoissa henkilöasiakkaan kanssa sähköpostilla.

Palvelu otetaan käyttöön kirjautumalla Suomi.fi-verkkopalveluun ja antamalla viranomaisille luvan sähköiseen viestintään.

Suomi.fi -viestit -palveluun

Viranomaisten yhteydenotot

Otamme mielellämme vastaan palautetta niin asiakaspalvelua kuin verkkosivuja koskien.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging