Kansainvälisiä arvioita Suomesta

Suomen eläkejärjestelmää koskevia arvioita tuottavat säännöllisesti eri tahot. EU-komission lisäksi Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) ja Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) tuottavat laajoja, koko kansantalouden kokonaistilaa arvioivia julkaisuja. Näiden lisäksi on myös yksittäisiä toimijoita, jotka arvioivat eläkejärjestelmiä globaalisti.

Eläketurvakeskus on myös erikseen tilannut kansainvälisten asiantuntijoiden arvioita Suomen eläkejärjestelmästä. Näillä sivuilla esitetään keskeisten kansainvälisten toimijoiden Suomen eläketurvan kehittämiseen liittyviä arvioita ja suosituksia.

Suomi neljäs Mercer-vertailussa

Suomen eläkejärjestelmä sijoittui neljänneksi 21.10.2019 julkistetussa kansainvälisessä Melbourne Mercer Global Pension Index -vertailussa. Vertailuun osallistui 37 maata.

Vertailu nostaa Hollannin ja Tanskan eläkejärjestelmät maailman parhaiksi. Australia sijoittui vertailussa kolmanneksi ja nousi edellisvuoden kolmosen Suomen ohi.

Kansainväliset järjestöt

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging