TyEL-eläkelaitokset ja Merimieseläkekassa täydentävät vuosittain tasausvastuuta perustekoron verran.

Perustekorko on 18 prosenttia TyEL-eläkelaitosten ja Merimieseläkekassan tietyin rajoituksin lasketusta ja eläkevastuilla painotetusta keskimääräisestä vakavaraisuudesta.

Eläketurvakeskus laskee perustekoron vertailuarvon eläkelaitoksilta saatujen vakavaraisuustietojen perusteella kaksi kertaa vuodessa. Kun arvo muuttuu, uudelle arvolle haetaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistus. Perustekoron arvo voi muuttua vuosittain tammi- ja heinäkuun ensimmäisenä päivänä.

Eläketurvakeskus lähettää muistion lasketusta perustekorosta – yhdessä täydennys- kertoimen kanssa – laskuperusteasiain neuvottelukunnalle, sosiaali- ja terveysministeriölle, Finanssivalvonnalle, työmarkkinoiden keskusjärjestöille, Eläkesäätiöyhdistykselle, palveluyhtiöille ja Työeläkevakuuttajat TELAlle.

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamat perustekorot julkaistaan Eläketurvakeskuksen Työeläkelakipalvelussa aikasarjana.

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging