EU-maissa 65 vuoden eläkeikä on tällä hetkellä yleinen. Espanja, Tanska, Saksa ja Ranska ovat nostamassa vanhuuseläkeiän 65:stä 67 vuoteen. Britanniassa ja Irlannissa tavoitteeksi on asetettu 68 vuoden ikä.

Yhä useammassa maassa eläkeikä on sidottu elinajanodotteen kehitykseen. Suomen lisäksi tällainen mekanismi on käytössä Hollannissa, Italiassa, Kreikassa, Kyproksella, Portugalissa, Slovakiassa, Tanskassa ja Virossa. Myös Isossa-Britanniassa eläkeikää tullaan nostamaan mekaanisten korotusten jälkeen elinajanodote huomioiden.

Eläkeiän muutokset ajoittuvat eri maissa pääosin vuosien 2020 ja 2030 välille.

Joissain maissa on käytössä eri eläkeiät miehille ja naisille. Naisten eläkeikä on tällöin miesten eläkeikää alempi. Eläkeikien nousemisen yhteydessä sukupuolien eroista kuitenkin pääsääntöisesti luovutaan naisten eläkeikien noustessa miehiä vastaaviksi.

Nykyinen vanhuuseläkeikä (2020)

Katso eri maiden eläkeiät ja päätökset eläkeiän nostamisesta tarkemmin seuraavasta vertailutaulukosta. Taulukossa on mainittu ensin työeläkeikä, jonka jälkeen kansaneläkeikä, mikäli se poikkeaa edellisestä. Taulukkoon on merkitty myös miesten ja naisten mahdolliset eri eläkeiät.

Taulukon eläkeikä tarkoittaa alinta ikää, jolloin lakisääteisen eläkkeen voi nostaa vähentämättömänä. Eläkkeen voi useimmiten ottaa maksuun myös ikärajan saavuttamisen jälkeen. Tällöin siihen tehdään yleensä lykkäyskorotus.

Useissa maissa on käytössä myös erilaisia varhaiseläkejärjestelyjä, jolloin eläke voidaan myöntää ennen yleistä vanhuuseläkeikää. Osassa maita varhaiseläke voidaan myöntää myös vähentämättömänä pitkän vakuutusajan perusteella. Nämä erityisjärjestelyt eivät ole merkitty taulukkoon.

Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa on käytössä joustava eläkeikä. Eläkkeen voi tällöin nostaa halutessaan ikärajojen sisällä. Taulukkoon on merkitty tällöin ala- ja yläikärajat.

Lue lisää:

Vanhuuseläkeiät eri maissa

Nykyinen eläkeikä (2020) Tuleva eläkeikä
 EU-maatMiehet / NaisetYleinen eläkeikä tai miehet/naiset
 Alankomaat 66v 4kk 67+ (2024)
 Belgia 65 67 (2030)
 Britannia 65v 7–12kk 67+ (2029), 68 (2046)
 Bulgaria 66v 6kk 67 (2023)
 Espanja 65v 10kk 67 (2027)
 Irlanti 66 68 (2028)
 Italia 67 67+ (2022)
 Itävalta 65 / 60 65 (2033)
 Kreikka 67 67+ (2021)
 Kroatia 65 / 62v 6kk 67 (2033)
 Kypros 65 65+ (2023)
 Latvia 63v 9kk 65 (2025)
 Liettua 64 / 63 65 (2026)
 Luxemburg 65 –
 Malta 63 65 (2027)
 Portugali 66v 5kk 66+ (2016)
 Puola 65 / 60 –
 Ranska 66v 7kk 67 (2023)
 Romania 65 / 61v 3–5kk – /63 (2030)
 Ruotsi 62–68; 65*63-69 (2023), 63+ (2026); 66 (2023), 66+ (2026)
 Saksa 65v 8kk 67 (2031)
 Slovakia 62v 6–8kk  64 (2030)
 Slovenia 65 –
 Suomi 63v 9kk – 68; 65*65+ (2027); 65+ (2030)
 Tanska 67; 66* 67 (2022); 68+(2030)
 Tshekki 63v 8kk 65 (2036)
 Unkari 64 6kk 65 (2022)
 Viro 63v 9kk 65 (2026); 65+ (2027)
Muut maatMiehet / NaisetYleinen eläkeikä tai miehet / naiset
 Australia 58; 66*60 (2024); 67 (2023)*
 Islanti 67 –
 Japani 63 / 61; 65* 65 (2025) / 65 (2030); –
 Kanada 65
 Norja 62–75; 67* –
 Sveitsi 65 / 64 –
 Venäjä 60v 6kk / 55v 6kk 65 (2028); 60 (2028)
Yhdysvallat 6667 (2027)
* FI, SE, DK, NO, AU ja JP kansaneläkeikä erotettu  työeläkeiästä puolipisteellä.  HE = Hallituksen esitys tai vastaavantasoinen suunnitelma; + = Elinajanodotteen mukaan nouseva eläkeikä.

NL: Eläkeikä nousee 4kk/vuosi ajalla 2021–2024 kunnes se on 67 vuotta vuonna 2024. Tämän jälkeen eläkeikä sidotaan elinajanodotteen muutokseen.

BE: Eläkeikä nousee 66 vuoteen helmikuussa 2025 ja 67 vuoteen helmikuussa 2030. Eläkkeen saa kuitenkin aiemmin pitkän työuran perusteella.

UK: Eläkeikä nousee 67 vuoteen v. 2028 mennessä, jonka jälkeen siihen vaikuttaa elinajanodote. Nykyisen aikataulun mukaisesti eläkeikä on 68 vuotta vuonna 2046.

BG: Eläkeikä nousee 2kk/vuosi kunnes se on 67 v. 2023. Jos vakuutusaikaa väh. 35 v 10kk (n) tai 38 v. 10kk (m), eläkkeen saa aiemmin.

ES: Jos työskennellyt vähintään 37 vuotta eläkeikä 65 v. Vuonna 2027 vakuutusaikavaatimus nousee 38,5 vuoteen.

IE: Eläkeikä nousee 67 vuoteen v 2021 ja 68 vuoteen vuonna 2028.

IT: Eläkeikää tarkistetaan kahden vuoden välein elinajanodotteen perusteella.

AT: Naisten eläkeikä nostetaan asteittain (6kk/vuosi) 65 vuoteen vuosina 2024-2033. Pitkän työuran tehneet voivat jäädä eläkkeelle aikaisemmin.

EL: Eläkeikä sidotaan elinajanodotteeseen v.2021. Jos työuraa on 40 vuotta, voi eläkkeelle jäädä 62-vuotiaana.

HR: Naisten eläkeikä nousee 4 kk/vuosi kunnes se on 65 vuonna 2027. Tämän jälkeen sekä miesten että naisten eläkeikä nousee 4kk/v kunnes se on 67 v. 2033.

CY: Eläkeikä arvioidaan elinajanodotteen muutoksen perusteella. Vanhuuseläkkeen voi saada tietyin edellytyksin jo 63-vuotiaana.

LV: Eläkeikä nousee 3kk/vuosi kunnes 65v. vuonna 2025.

LT: Eläkeikä nousee 4kk/vuosi (n) ja 2 kk/ vuosi (m) kunnes eläkeikä on molemmilla 65v. vuonna 2025.

MT: Eläkkeen saa pitkän vak.ajan (35v.) perusteella jo 61-vuotiaana.

PT: Eläkeikä lasketaan huomioiden 65-vuotiaan elinajanodotteen kasvu

FR: Eläkkeen voi saada vähentämättömänä 62v iässä, jos vakuutusaika on täysi (41 v. 6kk.). Varhennetun eläkkeen voi saada maksuun ennen varsinaista eläkeikää.

RO: Naisten eläkeikä nousee yhden kuukauden 3kk välein vuoteen 2023 saakka. Tästä eteenpäin 1 kk/5 kk kunnes 63 vuotta v. 2030.

SE: Työeläkkeessä joustava eläkeikä 62-68v., takuueläke 65v. Takuueläkeikä nousee 66:een (2023); Työeläkeikä: 62-68 (2020), 63-69 (2023). Molemmat eläkeiät sidotaan elinajanodotteen muutokseen v. 2026 alkaen.

DE: Yleinen eläkeikä (Regelaltersgrenze) nousee 1kk./vuosi v.2023 saakka ja edelleen 2kk/vuosi kunnes se on 67 v. Pitkän vakuutusajan perusteella eläke voidaan kuitenkin myöntää jatkossa n. 2 vuotta ennen yleistä eläkeikää.

SK:Eläkeikä nousee 2kk vuodessa kunnes se on 64 v. vuonna 2030. Tämän hetkisen päätöksen mukaan eläkeikä ei nosteta yli 64:n. Lapset alentavat eläkeikää sekä naisilla että miehillä sitä enemmän mitä enemmän lapsia. Raskaan ja pitkän työuran perusteella eläkeikä voi olla 55-59 v.

SI: Eläke voidaan myöntää vähennettynä väh. 40v. vak.ajan perusteella 60 vuoden iässä sekä miehille että naisille. Lapset alentavat ikärajoja naisilla enimmillään 4 vuodella (5 tai enemmän lapsia) ja miehillä 2 vuodella. Pakollinen varusmiespalvelus alentaa miesten eläkeikää enimmillään 2 vuodella.

FI: Työeläkkeessä joustava eläkeikä 63v9kk–68v., kansaneläke 65v. Työeläkeikä nousee 3kk/vuosi, kunnes se on 65 v. v.2027. Vuonna 2030 eläkeikä sidotaan elinajanodotteeseen.

DK: Kansaneläkeikä 65v. ATP-eläkeikä 67v. Kansaneläkeikä nostetaan 67 vuoteen vuosina 2019-2022. Vuodesta 2030 alkaen eläkeikä seuraa elinajanodotteen kehitystä.

CZ: Eläkeikä nousee miehillä n. 2kk/v. ja naisilla hieman nopeammin, kunnes eläkeikä on molemmilla 65 v. vuonna 2030. Äideillä on poikkeussääntöjä vuoteen 2036 saakka. Vuoden 2030 jälkeen tavoitellaan sitä, että eläkeikä nousisi niin, että neljännes elinajasta oltaisiin eläkkeellä. Elinajanodotteen kehitystä seurataan viiden vuoden välein.

HU: Eläkeikä nousee 6kk/vuosi vuoteen 2022 saakka syntymävuoden mukaisesti 65 vuoteen. Vuonna 1957 syntyneillä eläkeikä 65 v. Naiset voivat saada eläkkeen iästä riippumatta, jos vakuutusaikaa on väh. 40 v. (vakuutusaikaa tarvitaan vähemmän, jos 5 tai enemmän lapsia).

EE: Eläkeiät nousevat 3kk ikäluokkaa (s. 1954-1960) kohden. Vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä eläkeikä on 65 vuotta (v.2026) ja vuodesta 2027 lähtien eläkeikä on sidottu elinajanodotteesen. Lapset voivat alentaa eläkeikää 3-5 vuodella.

AU: Pakollisen lisäeläkkeen (Superannuation) eläkeikä nousee vuosittain yhdellä vuodella kunnes se on 60v. vuonna 2025. Vähimmäiseläkkeen (Age pension) eläkeikä nousee 6 kk. kahden vuoden välein kunnes se on 67 v. vuonna 2023.

IS: Hallitus on vetänyt esityksensä pois, joka olisi nostanut eläkeiän asteittain 70:een vuosina 2018-2041

JP: Vähentämätön kansaneläkeikä 65 v. Työeläkeikä nousee miehillä 65 vuoteen v.2025 ja naisilla vuoteen 2030 mennessä. Eläkeikä nousee vuoden joka kolmas vuosi.

CA: Vähentämätön vanhuuseläkeikä. Työeläkkeen voi ottaa joustava 60-70 v ja kansaneläkkeen 65-70.

NO: Joustava eläkeikä 62-75v. Normaali eläkeikä 67v. Eläkkeen määrän tulee olla tarpeeksi suuri, jotta sen saa alle 67v. iässä.

RU: Eläke voidaan myöntää aikaisemmin mm. pitkän työuran perusteella, lasten lkm:n perusteella, raskaaksi luokitelluissa ammateissa, pohjoisen alueen työntekijöille

US: Eläkeikä nousee v.2021 lähtien 2kk/v.

Uudet taulukot 6/2023

Vanhuuseläkeiät EU-maissa

MaaNykyinen eläkeikä (2023):
Miehet / Naiset
Tuleva eläkeikä:
Yleinen eläkeikä tai miehet/naiset
Seuraa elinajanodotetta
Alankomaaat66v 10kk67v 3kk (2028)x
Belgia6567 (2023)
Bulgaria6767 (2023)
Espanja66v 4kk67 (2027)
Irlanti66
Italia67x
Itävalta65 / 6065 (2033)
Kreikka67x
Kroatia65 / 63v 3kk65
Kypros6565 (2024)x
Latvia64v 6kk65 (2025)
Liettua64v 6kk / 64v65 (2026)
Luxemburg65
Malta6465 (2027)
Portugali66v 4kkx
Puola65 / 60
Ranska62v 3 kk64 (2032)
Romania65 / 62– /63 (2030)
Ruotsi63–69; 66*Työeläke: 64 (2026) Takuueläke: 67 (2026)x
Saksa65v 11kk67 (2031)
Slovakia6364 (2030)
Slovenia65
Suomi64v 3kk–69v; 65*65 (2027); 65(2030)x
Tanska67; 67*69 (2035)x
Tshekki6465 (2030)
Unkari65
Viro64v 6kk65 (2026); 65 (2027)x
* Ruotsi, Suomi ja Tanska: kansaneläkeikä erotettu työeläkeiästä puolipisteellä.  

Vanhuuseläkeiät muissa maissa

MaaNykyinen eläkeikä (2023):
Miehet / Naiset
Tuleva eläkeikä:
Yleinen eläkeikä tai miehet/naiset
Seuraa elinajanodotetta
Australia59; 66v 6kk*60 (2024); 67 (2024)*
Britannia6668 (2046)
Islanti67
Japani64 / 63; 65*65 (2025) / 65 (2030)
Kanada60–70; 65–70
Norja62–75; 67*
Sveitsi65 / 64–/65 (2028)
Venäjä61v 6kk / 56v 6kk65 (2028); 60 (2028)
Yhdysvallat62–70
* Australia, Japani, Kanada ja Norja: kansaneläkeikä erotettu työeläkeiästä puolipisteellä.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging