Täydennys- ja osaketuottokertoimen laskentaperiaatteet on sovittu työmarkkinoiden keskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmässä. Täydennyskertoimen, osaketuottokertoimen ja perustekoron laskennan tarkemmista yksityiskohdista on sovittu Työeläkevakuuttajat TELAn asettamassa laskuperusteasiain neuvottelukunnassa.

Täydennyskerroin ja perustekorko

Eläketurvakeskus laskee täydennyskertoimen ja perustekoron vertailuarvot. Tätä varten Eläketurvakeskus pyytää laskentaan kvartaaleittain tiedot TyEL-eläkeyhtiöiden, -säätiöiden, -kassojen ja Merimieseläkekassan vakavaraisuuspääomasta ja vakavaraisuuslaskennassa tarkoitetusta vastuuvelasta sekä eläkesäätiöiden ja -kassojen vakavaraisuuslaskennassa käytettävän työnantajan lisämaksuvelvollisuuteen perustuvasta erästä.

Osaketuottokerroin

Eläketurvakeskus tarvitsee osaketuottokertoimen laskentaan kvartaaleittain tiedot eläkelaitosten

  • lain eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta 11 §:n mukaisten  kehittyneissä valtioissa säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteina olevien osakesijoitusten osaketuotoista
  • kehittyneissä valtioissa säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteina olevien osakesijoitusten sitoutuneesta pääomasta eli keskimääräisestä sijoitetusta osakemäärästä.

Kvartaalin osaketuottoa varten eläkelaitos laskee ensin osaketuoton vuoden alusta kvartaalin loppuun ilmoitettavalta ja edeltävältä kvartaalilta Finanssivalvonnan ohjeistaman Dietzin kaavan mukaan. Kvartaalin osaketuotto saadaan näiden suhteena.

Tietojen toimittaminen

Eläketurvakeskus pyytää kertoimien laskentaan tarvittavat tiedot eläkelaitoksilta neljä kertaa vuodessa kunkin kvartaalin lopussa. Eläkelaitokset toimittavat tiedot Eläketurvakeskukselle Webropol-lomakkeella noin kuukauden sisällä tietopyynnöstä.

Lue lisää:

Eläkelaitosten vakavaraisuuspääoma ja vastuuvelka, joita käytetään täydennyskertoimen ja perustekoron vertailuarvojen laskennassa, on määritelty alla luetelluissa lain kohdissa ja Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmassa.

Aiheesta muualla:

Vakavaraisuuspääoma: 

Vastuuvelka/eläkevastuu: 

Työnantajan lisämaksuvelvollisuuteen perustuva erä:

Työeläkelaitosten vakavaraisuus:

Dietzin kaava Finanssivalvonnan julkaisemissa määräys- ja ohjekokoelmissa:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging