Eläkeuudistukset

Eläkelainsäädäntöä kehitetään jatkuvasti vuosittain, vaikka suurempia uudistuksia tehdäänkin harvemmin. Työmarkkinajärjestöt ja valtiovalta osallistuvat kehittämiseen.

Yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset ovat usein alkusysäyksenä uudistuksille. Käytännön lainvalmistelun uudistuksista käynnistää esimerkiksi työmarkkinajärjestöjen sopimus tai kirjaus hallitusohjelmassa. Pienempiä muutostarpeita voivat aiheuttaa esimerkiksi muutokset eläketurvaan läheisesti liittyvässä muussa lainsäädännössä.

Viimeisin laaja eläkeuudistus astui voimaan vuoden 2017 alusta. Se jatkoi edellisten uudistusten tiellä työurien pidentämiseksi, kun säädettiin alimman vanhuuseläkeiän sitomisesta elinajan muutokseen.

Eläkeneuvotteluryhmää vetää ETK:n toimitusjohtaja Mikko Kautto

Yksittäisiä muutoksia valmistelevat usein määräaikaiset kolmikantaiset työryhmät. Eläketurvakeskuksen toimitusjohtajan, Mikko Kauton, vetämä Työmarkkinakeskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmä on pysyvä työryhmä, joka keskustelee säännöllisesti eläkealan muutostarpeista.

Tietoa eläkealan työryhmistä

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging