Eläketurvakeskuksessa työskenteli vuoden 2021 lopussa 297 henkilöä. Naisten osuus oli 77 prosenttia. Korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 73 prosenttia. Eläketurvakeskuksen keskimääräinen henkilömäärä pieneni 17 henkilöllä.

Eläketurvakeskuksen kulut olivat 38 miljoonaa euroa. Kulut laskivat edellisestä vuodesta reilut kaksi miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat noin 21 miljoonaa euroa. Ulkopuoliset palvelut ja IT- kulut, kuten työeläkealan yhteisten tietojärjestelmien kulut, olivat reilut 13 miljoonaa euroa.

Koronarajoitusten myötä Eläketurvakeskuksen henkilöstö jatkoi laajasti etätyössä. Eläketurvakeskus muutti vuodenvaihteessa 2020-21 uusiin toimitiloihin Kalasatamaan.


Toimitusjohtajan katsaus 2021

Mikko Kautto, Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja, taustalla Eläketurvakeskuksen Kalasataman toimitalo. Kuva: Karoliina Paatos

Vuosi 2021 oli toinen koronapandemian värittämä vuosi. Työeläkejärjestelmän kannalta vuodesta selvittiin kuitenkin kokonaisuutena hyvin. Työllisyys parani, palkkasumma nousi merkittävästi ja työeläkevaroille kertyi poikkeuksellisen korkea tuotto. Vuonna 2021 Suomessa siirryttiin eläkkeelle keskimäärin 62,4 vuoden iässä. Vuodelle 2025 asetettu tavoite saavutettiin siis etuajassa.

Vuosi 2022 on alkanut hintojen nousun ja keskuspankkien reagointiin liittyvän epävarmuuden sävyttämänä. Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan on moniulotteiset ja kauaskantoiset seuraukset, jotka eivät tätä kirjoitettaessa ole tiedossa.

ETK:n tuottama tieto levisi hyvin

Eläketurvakeskukselle vuosi 2021 oli strategiakauden päättävä vuosi. Sen tulos- ja palvelutavoitteissa onnistuttiin hyvin.

ETK:n tuottaman asiantuntijatiedon saama mediahuomio kasvoi. Näkyvin oli tilaamamme arvio Suomen eläkejärjestelmästä. Myös ETK:n tutkimukset näkyivät hyvin mediassa. Selvitystyötä tehtiin entiseen tapaan moneen tilaukseen.

ETK:n tuottaman asiantuntijatiedon saama mediahuomio kasvoi.

ETK:n ylläpitämän Työeläke.fi-palvelun vierailumäärä kasvoi. Kansalaisille suunnatun palvelun käytetyintä sisältöä olivat edelleen työeläkeotesivusto ja erilaiset laskurit, joilla voi tarkistaa eläkeikänsä ja arvioida eläketasoaan eri oletuksilla.

Palveluihin parannuksia

Jatkoimme otepalveluiden kokonaisuudistusta yhdessä Arek Oy:n ja työeläkevakuuttajien kanssa, ja otimme käyttöön uuden työeläkeotteen. ETK:n uusi tietojenluovutuspalvelu yksinkertaisti viranomaisasiakkaidemme palvelua.

Valtionhallinnon kehittämishankkeissa ETK:n ja työeläkealan kannalta olennaisia olivat henkilötunnuksen uudistaminen, ​julkisuuslain muutosten valmistelu ja automaattisen päätöksenteon lainvalmistelu. Pitkään valmistelussa ollut asiakastietolaki tuli lopulta voimaan muodossa, joka mahdollistaa sähköisten potilastietojen välittämisen Kanta-arkistosta työeläkealalle.

Kokonaisuutena saavutimme hyvin tavoitteemme.

TyEL-valvonnan kehittäminen jatkui. YEL-vakuuttamisen valvonnan edellytyksiä parannettiin kehittämällä uutta sovellusta sekä laajentamalla valvottavien yrittäjien piiriä laskutuspalveluita käyttäviin. Edistimme myös osakeyhtiön osakkaiden valvontaa mutta siihen tarvittavat lainmuutokset eivät vielä edenneet.

Uusi ulkomaanpalvelujen osastomme aloitti toimintansa samalla kun Suomen sosiaaliturvaan kuulumista koskevat hakemusmäärät kasvoivat. Uusittu sähköinen hakemuspalvelu auttoi niiden käsittelyssä. Toisaalta EU:n EESSI-palvelun käyttöönottoon liittyvät vaikeudet pidensivät ulkomaan eläkehakemusten käsittelyaikoja.

ETK täytti 60 vuotta uusissa tiloissa

Aloitimme toimintamme uudessa osoitteessa ja työympäristössä Kalasatamassa vuoden 2021 alussa. Tilojen käyttö jäi kuitenkin vähäiseksi koronan ja etätöiden jatkumisen takia. 

ETK täytti syksyllä 60 vuotta. Koronarajoitukset estivät valitettavasti juhlapäivään ajoitetut tupaantuliaiset. Niiden sijaan tehtiin syntymäpäivävideo, jonka voit katsoa verkkosivuiltamme.

Vuoden aikana viimeisteltiin ETK:n uusi strategia Toimivan työeläketurvan puolesta.

Kokonaisuutena saavutimme hyvin tavoitteemme. Asiakastyytyväisyystutkimuksesta saadut hyvät arviot ilahduttivat. Henkilöstötutkimuksessa henkilöstö antoi työtyytyväisyydestä hyvän kokonaisarvion. Mikä hienointa, henkilöstön mielestä parannusta tapahtui kaikilla tutkituilla osa-alueilla.

Kiitos henkilöstöllemme ja kumppaneillemme tuloksellisesta vuodesta! 

Mikko Kautto

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging