Työeläkelainsäädännössä lähtökohtana on, että Suomessa tehtävä työ vakuutetaan Suomessa.

  • Yksityisen alan työntekijät vakuutetaan pääsääntöisesti työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisesti.
  • Merimieseläkelakien piiriin kuuluvat työntekijät vakuutetaan merimieseläkelain (MEL) mukaisesti.
  • Julkisen alan työntekijät vakuutetaan pääsääntöisesti julkisten alojen työeläkelain (JuEL) mukaisesti.
  • Yrittäjä vakuuttaa toimintansa yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisesti.

Ulkomainen työnantaja on myös velvollinen järjestämään Suomessa työskentelevälle työntekijälleen eläketurvan.

Vakuuttamisvelvollisuudessa on poikkeuksia muun muassa lähetettyjen työntekijöiden osalta. Poikkeuksista tarkemmin tietoa Ulkomainen työntekijä Suomessa -sivulla.

Mitä tarkoittaa lähetetty työntekijä

Henkilö voi olla lähetetty työntekijä sekä sosiaaliturvan että työoikeuden näkökulmasta.

Henkilö on sosiaaliturvaa koskevien EU-sääntöjen mukaan lähetetty työntekijä

  • Lähetetty työntekijä voi saada lähtömaastaan A1-todistuksen.
  • Lähetetystä työntekijästä maksetaan sosiaalivakuutusmaksut lähtömaahan ja hän saa sosiaalietuudet lähtömaastaan.

Lisätietoa Eläketurvakeskuksesta.

Henkilö on työoikeudellisten EU-sääntöjen mukaan lähetetty työntekijä

  • Lähetettyä työntekijää koskevat eri työehdot kuin muita työntekijöitä.

Lisätietoa työsuojeluviranomaiselta.

Lähetettyjä työntekijöitä koskeva ilmoitusvelvollisuus

Ulkomaisen työnantajan pitää tehdä työsuojeluviranomaiselle ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä (ilmoitusvelvollisuus on alkanut 1.9.2017). Ilmoitusvelvollisuus pitää tehdä työoikeudellisesti lähetetyistä työntekijöistä ennen kuin nämä aloittavan työnteon Suomessa.

Lue lisää:

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging