Eläketurvakeskus toimittaa eläkehakemuksen ulkomaille, kun Suomessa asuva henkilö hakee eläkettä EU/ETA-maasta, Isosta-Britanniasta, Sveitsistä tai maasta, jonka kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus (Australia, Chile, Etelä-Korea, Israel, Intia, Kanada, Quebec ja Yhdysvallat).

Eläkkeen hakeminen ulkomailta, kun hakija asuu Suomessa

Eläkehakemuksen kulku on erilainen riippuen siitä, mistä maasta haet eläkettä. Kun haet eläkettä EU/ETA-maasta, Isosta-Britanniasta tai Sveitsistä, toimitaan EU-asetuksen mukaisesti. Jos asut Suomessa, Eläketurvakeskus välittää hakemuksen toiseen maahan. Hae eläkettä samalla hakemuksella kuin Suomenkin eläkettä.

Kun haet eläkettä sosiaaliturvasopimusmaasta, toimitaan sosiaaliturvasopimuksen mukaisesti. Sosiaaliturvasopimusten sisällöissä on maakohtaisia eroja ja jokaisella sosiaaliturvasopimusmaalla on oma hakemuslomakkeensa. Jos asut Suomessa, Eläketurvakeskus välittää hakemuksen Kiinaa lukuun ottamatta kaikkiin sosiaaliturvasopimusmaihin. Eläkettä haetaan erillisellä sosiaaliturvasopimusmaan hakemuslomakkeella. Kiinan eläke tulee hakea itse suoraan Kiinasta.

Jos haet eläkettä maasta, jonka kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta, toimitaan toisen maan kansallisen eläkelainsäädännön mukaan. Sinun tulee hakea eläkettä itse suoraan toisesta maasta.

Suomessa asuva elakkeensaaja hakee eläkettä toisesta maasta

Eläketurvakeskus saa ulkomaiden eläkkeitä koskevat hakemukset joko suoraan eläkkeenhakijalta, suomalaiselta työeläkelaitokselta tai Kelasta. Eläketurvakeskuksessa kootaan tarvittavat tiedot yhteen ja toisen maan eläkettä koskeva hakemus välitetään edelleen kyseessä olevaan maahan.

Ulkomainen eläkeviranomainen lähettää eläkepäätöksensä suoraan eläkkeenhakijalle sekä myös Eläketurvakeskukseen. Eläketurvakeskus rekisteröi eläkepäätöstiedot ilman eläkkeen määrätietoja sekä välittää päätökset edelleen työeläkelaitoksiin ja Kelaan.

Aiheesta muualla

Eläkehakemuksen käsittelyajat ulkomailla

Eläkehakemuksen käsittely ulkomailla voi kestää puolesta vuodesta useaan vuoteen. Tämän vuoksi ulkomaan eläkettä kannattaa hakea noin puoli vuotta ennen toivottua eläkkeen alkamisaikaa. Tarkempia tietoja kunkin maan käsittelyajoista voi tiedustella suoraan kyseisen maan eläkeviranomaisilta.

Eläkkeen hakeminen Suomesta, kun hakija asuu ulkomailla

Eläkehakemusprosessin kulku vaihtelee sen mukaan, missä maassa eläkkeenhakija asuu. Jos asut muualla kuin Suomessa, sinun tulee hakea Suomen eläkettä pääsääntöisesti oman asuinmaasi yhdyslaitoksen kautta. Yhdyslaitoksena toimii yleensä asuinmaasi eläkelaitos. Hakemuksen vastaanottajana Suomessa on Kela. Kela käsittelee hakemuksesi kansaneläkkeen osalta, jos olet sitä hakenut ja välittää hakemuksesi myös työeläkelaitokseesi käsiteltäväksi.

Ulkomailla asuva eläkkeenhakija ja Suomesta haettava eläke

Aiheesta muualla

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging