Eläketurvakeskus pyysi syksyllä 2018 Suomen Aktuaariyhdistystä valitsemaan yhden tai kaksi henkilöä arvioimaan keväällä 2019 julkaistavaa ”Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat  2019” -raporttia. Aktuaariyhdistys valitsi tehtävään professori Lasse Koskisen Tampereen yliopistosta. Arvio esiteltiin myös Eläketurvakeskuksen järjestämässä asiantuntijaseminaarissa 24.5.2019.

Vastaava arvio tehtiin myös vuoden 2016 raportista, jolloin Aktuaariyhdistys valitsi tehtävään KTT Petri Hillin ja FT, SHV Raimo Voutilaisen.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging