Irlannissa on työskentelyyn perustuva tasaeläkejärjestelmä Pay-Related Social Insurance System (PRSI). PRSI-eläkkeet ovat sidottuja vakuutusaikojen pituuteen, eivät ansioihin. PRSI-eläkkeet kattavat palkansaajat ja yrittäjät.

Lisäeläketurvaa on noin 50 prosentilla työntekijöistä, ja lisäeläketurvajärjestelmien kattavuutta pyritään koko ajan lisäämään. Lakisääteisten eläkkeiden enimmäismäärät ovat verrattain matalia.

66 vuoden iästä maksettavan Contributory-eläkkeen saaminen edellyttää muun muassa, että vakuutusmaksujen maksaminen on alkanut ennen kuin vakuutettu on täyttänyt 56 vuotta ja vakuutusmaksuja on maksettu tietty määrä. Työskentely on mahdollista (esim. yksityisyrittäjät).

Jos Contributory-eläkkeen saamisehdot eivät täyty, maksetaan tarveharkintaista Non-Contributory -eläkettä. Non-Contributory-eläkkeet kustannetaan valtion varoista.

Tulonsaajat on jaettu useaan maksuluokkaan. Maksuprosentti riippuu maksuluokasta ja tulon suuruudesta. Palkansaajista suurin osa kuuluu maksuluokkaan A, jossa sosiaalivakuutusmaksut ovat vuonna 2018:

  • Työntekijän PRSI-maksu: 4 % palkasta
  • Työnantajan PRSI-maksu 8,6 – 10,85 % palkasta
  • Yrittäjät kuuluvat maksuluokkaan S ja maksavat PRSI-maksua 4 % nettotuloista

PRSI-maksun lisäksi palkka- ja yrittäjätuloista on maksettava yleistä sosiaaliturvamaksua (Universal Social Charge, USC). Maksu on porrastettu kumulatiivisen palkan mukaan 2, 4,75 ja 8 %.

Vuonna 2018 eläkkeen määrät ovat:

  • Alle 80-vuotiaan täysi vanhuuseläke on enintään 243,30 €/vko.
  • Täysi vanhuuseläke 80 vuotta täyttäneelle on enintään 253,30 €/vko.
  • Työkyvyttömyyseläke alle 65-vuotiaalle enintään 203,50 €/vko.
  • Leskeneläke alle 66-vuotiaalle enintään 203,50 €/vko ja sitä vanhemmille kuten vanhuuseläke enintään.
  • Harkinnanvaraiset Non-Contributory-eläkkeet ovat tasoltaan lähes samaa tasoa.
  • Eläkkeen saa vajaana, jos vakuuttamisvaatimukset täyden eläkkeen saamiseksi eivät täyty. Pienimmillään vajaa eläke on 97,20 €/vko.

Hallinto

Lue lisää:

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging