Lakisääteinen eläketurva koostuu Japanissa kansaneläkejärjestelmästä ja palkansaajien työeläkejärjestelmästä. Valtion ja paikallishallinnon työntekijöillä sekä yksityiskoulujen opettajilla on omat korvaavat työeläkejärjestelmät, jotka vastaavat pääosin lakisääteistä työeläkejärjestelmää. Yksityiset työnantajat voivat myös irrottautua lakisääteisestä työeläkejärjestelmästä järjestämällä työntekijöiden eläketurvan palkansaajien eläkekassoissa. Työnantajakohtaiset lisäeläkejärjestelmät ovat kohtalaisen yleisiä.

Hallinto

  • Eläketurva kuuluu sosiaali-, työ- ja terveysministeriön hallinnonalaan.
  • Nippon Nenkin Kiko (engl. Japan Pension Service) vastaa lakisääteisen eläketurvan toimeenpanosta ml. vakuutusmaksujen keräys, neuvontapalvelut, rekisterien pitäminen ja etuuksien myöntäminen sekä maksaminen.

Lue lisää:

Aiheesta muualla:

Tämä maakuvaus päivittyy joka kolmas vuosi. Seuraava päivitys tehdään xxx.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging