Tätä sivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Tämä saavutettavuusseloste koskee Etk.fi-sivustoa ja se on laadittu 8.9.2020. Saavutettavuusselostetta on päivitetty 20.6.2022.

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio.

Verkkosivuston saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset.

Ei-saavutettava sisältö

Tämä verkkosivusto ei ole vielä seuraavilta osin vaatimusten mukainen:

 • (WCAG 1.1.1) Kuvilta puuttuu tekstivastineita. Useammalla sivulla on sisällön joukossa kaavio, joka ohitetaan ruudunlukijoilla.
 • (WCAG 1.1.1) Henkilönostojen kuvalinkeistä puuttuu tekstivastineita.
 • (WCAG 1.2.1, 1.2.2, 1.2.5) Videoiden tekstivastineet ja tekstitys ovat osittain puutteellisia. Kaikkien videoiden tekstityksessä ei ole kuvailutulkkausta.
 • (WCAG 1.2.3) Kaikkien videoiden sisältöä ei kuvailla tekstinä. Osassa videoista ei ole alustusta tai muuta videon tarkoitusperiä kuvailevaa tekstiä videon yhteydessä.
 • (WCAG 1.3.1) Sisältöelementtien keskinäiset suhteet eivät kaikilta osin vastaa vaatimuksia. Esim. sisältösivuilla haitarivalikoiden otsikot ovat h3-tasoisia, mutta kaikilla sivuilla ei ole edeltävää h2-otsikkotasoa.
 • (WCAG 1.3.5) Lomakekenttien määritykset eivät kaikilta osin vastaa vaatimuksia.
 • (WCAG 1.4.3) Kaikkien elementtien kontrastit eivät ole riittäviä. Esim. hakukentän ohjeteksti ja reunus, alatunnisteen copyright-merkintä ja haitarivalikoiden otsikkopalkkien taustaväri.
 • (WCAG 1.4.4) Näkymien responsiivinen toiminta 400 prosenttiin asti ei kaikilta osin toimi. Esim. päävalikosta näkyy vain pieni osa.
 • (WCAG 1.4.5) Osasta käyttöliittymäelementtejä puuttuu tekstivastine. Henkilökortin some-painike on esitetty ainoastaan kuvana.
 • (WCAG 1.4.12) Tekstin välistyksen muokkaus ei kaikilta osin toimi riittävästi.
 • (WCAG 1.4.13) Some-ikonien selitteet eivät täytä kriteerejä.
 • (WCAG 2.1.1) Näppäimistökäytössä on puutteita. Esim. 400 prosentin suurennuksessa sivustohakua ei voi käyttää näppäimistöllä ja osa haitarivalikon sisällöstä voi jäädä näkemättä sivua vieritettäessä.
 • (WCAG 2.2.2, 2.4.2, 2.4.5, 2.5.2, 3.1.2) Rahavirrat-visualisoinnin animaatioita ei voi keskeyttää, pysäyttää tai piilottaa. H1-otsikko puuttuu. Sivulle ei pääse useita reittejä pitkin. Jotkin sivun elementit aukeavat ilman klikkausta. Sivulta puuttuu kielitietoja.
 • (WCAG 2.4.4) Kaikki linkkitekstit eivät ole informatiivisia. Esim. etusivulla Tilastotietokanta-, Koulutuskalenteri- ja ETK:n verkkoasiointi -linkkiteksteistä ei käy ilmi, että ne vievät sivuston ulkopuolelle.
 • (WCAG 2.4.6) Etusivulta puuttuu h1-otsikko.
 • (WCAG 2.4.7) Näppäimistön kohdistus ei näy kaikissa elementeissä. Esim. alatunnisteessa Sivun alkuun -linkki.
 • (WCAG 3.3.1) Lomakevirheistä ei tule koostetta lomakkeen yläosaan. Virhetilanteessa kohdistus ei siirry ensimmäiseen kohtaan, jossa on havaittu virheitä.
 • (WCAG 3.3.2) Lomakekenttien pakollisuuksia ei ole merkitty osassa sivuston lomakkeista riittävästi.
 • (WCAG 3.3.3) Lomakekenttien virheilmoitukset ovat puutteellisia. Sähköpostikentän ohjeistukset ovat englanniksi. Ohjeistukset näkyvät vain visuaalisesti, ei avustavalla teknologialla.
 • (WCAG 3.3.4) Työeläke-lehden tilauslomakkeella tehtyä tilausta ei voi suoraan perua. Lomake antaa lähettää osoitetiedot missä muodossa tahansa.
 • (WCAG 4.1.1) HTML-koodi ei noudata kaikilta osin standardeja. Esim. kielivalikossa li-elementti on suoraan nav-elementin alla. Main-elementillä on väärä document-arvo role-attribuutissa. Haitarivalikoiden otsikot ovat nappielementtejä, joiden sisään on lisätty plus-ikoni div-elementin sisään.
 • (WCAG 4.1.3) Lomakevirheet eivät välity avustavalle teknologialle. Virhetilanteista tulee tieto vain visuaalisesti.

Sivustolla esitettävät kaaviot, infografiikka sekä interaktiiviset ja dynaamiset grafiikat tullaan tarjoamaan saavutettavassa muodossa mahdollisimman pian niiltä osin, kun ne eivät jo ole. Tuottamamme kaaviot ja infografiikka päivittyvät pääosin vuosittain – osin kaksi kertaa vuodessa. Seuraavat versiot tullaan tarjoamaan saavutettavina. 23.9.2020 alkaen kaavioihin lisätään tekstivastine, jos niiden sisältöä ei ole kuvattu tekstissä tai kaavion tietoja ei tarjota taulukkoliitteessä.

Verkkosivustolla julkaistavien videoiden ja äänilähetysten tulee olla saavutettavia viimeistään siirtymäajan jälkeen eli 23.9.2020 alkaen. Uudet videot ja äänilähetykset tuotetaan saavutettavassa muodossa siten, että ne ovat saavutettavia viimeistään 14 vuorokautta ensilähetyksen jälkeen. Etk.fi-sivustolla olevia ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita ei tulla saattamaan saavutettaviksi. 23.9.2020 alkaen julkaistaviin videoihin lisätään tekstivastineet tai tekstitykset ja kuvailutulkkaukset.

Saavutettavuusvaatimukset koskevat sivustolla esitettyjä liitetiedostoja (toimisto-ohjelmien tiedostomuodot), jotka on julkaistu 23.9.2018 tai sen jälkeen. Etk.fi-sivustolla on yksittäisiä tätä vanhempia liitetiedostoja, joita ei tulla tekemään saavutettaviksi. Sivustolla on myös joitakin em. määräajan jälkeen julkaistuja tiedostoja, jotka ovat suppean käyttäjäjoukon käytössä tai kolmannen osapuolen tuottamia, ja jotka eivät ole saavutettavia. Pidämme näistä kirjaa ja toimitamme pyydettäessä samat tiedot saavutettavassa muodossa tai ohjaamme pyytämään tiedot ne tuottaneelta organisaatiolta saavutettavassa muodossa. Eläketurvakeskuksen tuottamien em. tiedostojen seuraavat versiot julkaistaan saavutettavina.

Pyrimme huomioimaan saavutettavuuden Etk.fi-sivustoon linkittyvissä palveluissa niin pitkälle kun sitä on mahdollista edesauttaa. Osittain tämä on kuitenkin mahdollista vain tulevien hankintojen osalta.

Ei kuulu lainsäädännön piiriin

Verkkopalvelussa on esitetty ennen 23.9.2019 arkistoitua sisältöä: uutisia, tiedotteita, blogikirjoituksia ja yksittäisiä tiedostoja, jotka sisältävät osittain myös kaavioita tai infografiikkaa. Ennen 23.9.2019 arkistoituun verkkosivustoon tai sen arkistoituun sisältöön ei sovelleta saavutettavuusvaatimuksia.

Eläketurvakeskuksen hallinnoimalla Youtube-kanavalla on ennen 23.9.2020 julkaistua videosisältöä. Osasta tällaisesta videosisällöstä puuttuu tekstitys ja/tai kuvailutulkkaus. Ennen 23.9.2020 julkaistua videosisältöä ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavaksi tai poistaa.

Muut palvelut

Eläketurvakeskuksen käyttämissä sosiaalisen median kanavissa tuotamme 23.9.2020 alkaen niin saavutettavaa sisältöä kuin se kyseisessä kanavassa on mahdollista.

Seuraavilla palveluilla on esitetty omat saavutettavuusselosteensa: ETK:n verkkoasiointi (eETK, ml. A1-hakemus), Tilastotietokanta, Työeläke.fi, Työeläkelakipalvelu ja Säädöspalvelu.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen sivustollamme tai tarvitsetko etujesi, oikeuksiesi tai velvollisuuksiesi selvittämiseksi tai toteuttamiseksi palvelusta sellaista sisältöä, joka ei täytä saavutettavuusvaatimuksia? Ilmoita siitä meille. Vastaamme sinulle 14 päivän kuluessa.

Anna saavutettavuuspalautetta verkkolomakkeella.

Sähköpostiosoite palautteen antamiseksi:
saavutettavuuspalaute(at)etk.fi

Ilmoitus valvontaviranomaiselle

Jos et ole tyytyväinen meiltä saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen valvontaviranomaiselle eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Viraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging