Eläkekassat myöntävät työeläkkeitä kassan jäsenille ja muille kassassa vakuutettuina oleville. Eläkekassat eroavat suhteessa työeläkevakuutusyhtiöihin siinä, että ne ovat työnantaja- tai alakohtaisia.

Eläkekassaan kuuluvat siis yhden tai useamman työnantajan työntekijät, joilla on taloudellinen tai toiminnallinen yhteys. Myös samaan konserniin kuuluvien työnantajien työntekijät voivat kuulua yhteiseen eläkekassaan.

Lakisääteisen työeläketurvan lisäksi eläkekassa voi tarjota jäsenilleen myös lisäeläketurvaa lisäetukassojen tai osastojen kautta. Lisäeläketurvan rahoitukseen voivat tällöin osallistua myös työntekijät.

Eläkekassoissa vakuutetut muodostavat noin prosentin kaikista työeläkevakuutetuista.

Lakisääteistä eläketurvaa hoitavat eläkekassat

  • Apteekkien Eläkekassa
  • Eläkekassa Verso
  • Liikennepalvelualojen Eläkekassa Viabek, haettu konkurssiin
  • OP-Eläkekassa
  • Reka Eläkekassa
  • Valion Eläkekassa

ETK:n Tilastotietokannasta löytyy lisää tietoa eri työeläketoimijoiden vakuutetuista, eläkkeensaajista, maksutuloista ym. suureista.

Eläkekassojen sääntely

Eläkekassaan sovelletaan vakuutuskassalakia (1164/1992). Eläkekassalla voi vakuutuskassalain mukaan olla yksi tai useampi perustaja. Perustajan tulee olla Suomen tai muun Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalainen tai yhteisö tai säätiö, jonka kotipaikka on Suomessa tai muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Henkilöyhtiö (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö) voi olla perustajana tietyin edellytyksin.

Kassankokouksessa päätösvaltaa kassan asioissa käyttävät kassan jäsenet (työntekijät) ja osakkaat (työnantajat). Lakisääteistä eläkevakuutusta hoitavan eläkekassan vähimmäisjäsenmäärä on 300.

Eläkekassatoiminnan harjoittaminen edellyttää, että kassan säännöille ja niiden muutoksille haetaan Finanssivalvonnan vahvistus ja että kassa ilmoitetaan rekisteröitäväksi säädetyssä ajassa vakuutuskassarekisteriin. Sääntöjen ja niiden muutoksen vahvistamisen ehdoksi Finanssivalvonta voi asettaa riittävän takuupääoman tai pohjarahaston hankkimisen.

Uuden eläkekassan perustaminen on mahdollista myös siten, että työeläkevakuutusyhtiö luovuttaa työnantaja- tai osakaskohtaista TyEL-vakuutuskantaa katevaroineen ja määrätyn toimintapääoman uuteen eläkekassaan.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging