Työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeensaajien työeläkkeen keskieläke: täydet ja osaeläkkeet

Vanhuuseläke:

Tk-eläke:

Keskimääräinen kokonaiseläke ikäryhmittäin

Keskimääräinen kokonaiseläke ikäryhmittäin

Suomessa asuvien omaa eläkettä saavien keskimääräinen kokonaiseläke ikäryhmittäin

Suomessa asuvien omaa eläkettä saavien lukumäärä ja keskimääräinen kokonaiseläke ikäryhmittäin

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging