Eläketurvakeskuksen asiointipalvelussa voit hoitaa yrityksesi sekä omia ulkomaan eläke- ja ulkomaantyön vakuuttamisen asioita.

Kirjaudu asiointipalveluun

 • Seurata hakemuksen käsittelyn etenemistä ja ladata hakemuksen vireilläolotodistuksen.
 • Nähdä ja ladata, esim. mobiililaitteeseesi, myönnetyn todistuksen ja saatekirjeen.
 • Katsoa käsittelyssä olevat, voimassa olevat, päättyneet ja luonnoksena olevat hakemukset.

Tiedot näkyvät kolmelta vuodelta. Näistä voit halutessasi printata myös erillisen Excel-taulukon.

Vain myönnetyt todistukset ovat ladattavissa asiointipalvelusta. Hylkäävät päätökset lähetetään asianosaisille postitse. Asiointipalvelussa näkyy tieto, onko todistus myönnetty vai hylätty.

Katsoa ulkomaan eläkehakemuksesi käsittelytilanteen:

 • Onko hakemuksesi käsittelyssä Eläketurvakeskuksessa
 • Käsittelyssä ulkomaan eläkeviranomaisella
 • Onko hakemuksesi käsitelty eli päätös ulkomailta lähetetty sinulle.

Verkkoasioinnin etuja

 • A1-todistuksen hakeminen asiointipalvelussa nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä. Tiedot siirtyvät suoraan käsittelyjärjestelmäämme, jolloin on mahdollista, että hakemuksesi voidaan käsitellä automaattisesti jo saman päivän aikana kuin todistusta on haettu.
 • Sähköinen asiointipalvelu ohjaa hakemuslomakkeen täytössä.
 • Sähköisessä asiointipalvelussa teet hoidat asiasi tietoturvallisesti vahvasti tunnistautuneena.

Näin kirjaudut asiointipalveluun

Sähköisen asiointipalvelun käyttö edellyttää tunnistautumista Suomi.fi-palvelussa. Tunnistautumista varten tarvitset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin.

Asiointipalveluun ei voi kirjautua ulkomaalaisilla tunnistustavoilla eli yleiseurooppalaisilla tunnistustavoilla tai Finnish Authenticator -sovelluksella.

Asiointipalvelussa voit asioida toisen puolesta

Voit asioida yrityksen tai toisen henkilön puolesta, jos sinulla on siihen oikeus tai olet siihen valtuutettu. Eläketurvakeskuksen asiointipalvelu sallii toisen puolesta asioinnin. Voit myös asioida asiakaspalvelumme kanssa mm. Suomi.fi-viestein, jos sinulla on puolesta-asioinnin oikeudet ja valtuudet kunnossa.

Jotta työnantajan edustaja voi hakea yrityksen työntekijälle A1-todistusta, tulee hänellä olla siihen tarvittavat oikeudet tai valtuutus.

Yrityksen puolesta ovat oikeutettuja asioimaan:

 • toimitusjohtaja
 • toimitusjohtajan sijainen
 • tilintarkastaja
 • päävastuullinen tilintarkastaja
 • lisätilintarkastaja
 • elinkeinonharjoittaja
 • selvitysmies
 • isännöitsijä
 • päävastuullinen isännöitsijä
 • yhtiömies
 • osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja
 • osakeyhtiön hallituksen jäsen
 • henkilö, jolla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus yksin

Jos A1-todistusta työntekijälle hakee joku muu kuin edellä mainituista, tämä vaatii valtuutuksen tekemistä. Valtuutuksen voi tehdä Suomi.fi-palvelun Valtuudet-osiossa. Valitse sieltä Ulkomailla työskentelyyn liittyvän sosiaaliturva-asian hoitaminen.

Jos haluat rajata toimivaltuuksia organisaation sisällä, voit tehdä sen tarkenteella aliorganisaatiotunniste.

Yrityksen puolesta ei voi asioida Eläketurvakeskuksen asiointipalvelussa, jos:

 • yrityksen tilanne kaupparekisterissä on konkurssissa, saneerausmenettelyssä ja/tai selvitystilassa
 • yrityksen puolesta asioivan henkilön tilanne kaupparekisterissä on jotain muuta kuin ”normaali”.

Valtuutusoikeus virkailijavaltuuttamispalvelusta

Työnantajat, jotka eivät ole pystyneet aikaisemmin käyttämään ETK:n sähköistä asiointipalvelua, voivat hankkia Suomi.fi valtuutusoikeuden ns. virkailijavaltuuttamispalvelussa. Virkailijavaltuuttamispalvelun kautta työnantaja voi hakea työntekijöilleen ensisijaisesti valtuuksia, jotka ovat tyyppiä valtuutusoikeus.
Kun valtuutusoikeudet on rekisteröity, voivat nämä valtuutusoikeudelliset antaa varsinaiseen asiointiin oikeuttavia asiointivaltuuksia itsepalveluna Suomi.fi-valtuuksissa. Valtuutusoikeuden saaminen edellyttää valtuushakemuksen tekemistä. Asiasta neuvoo tarkemmin Digi- ja väestötietovirasto.

Toisen yrityksen puolesta asiointi

Jos yrityksesi on valtuutettu hoitamaan useiden eri yritysten puolesta ulkomaantyön vakuuttamiseen liittyviä asioita, yrityksesi pääkäyttäjä pystyy nimeämään yrityksesi sisällä eri työntekijät hoitamaan eri yritysten asioita. Käytännössä pääkäyttäjä voi valita asiakastunnuksen (y-tunnus) ja kohdentaa sen avulla nimetylle työntekijälle valtuutuksen hoitaa asiakasyrityksen asiaa.

Jos yrityksesi täyttää hakemuksia toisen yrityksen puolesta sähköisessä asiointipalvelussa ETK:lle ei tarvitse erikseen toimittaa valtakirjaa, vaan tarvittavat valtuutukset hoidetaan sähköisesti Suomi.fi-valtuutuksen kautta.

Valtuuksiin liittyvissä asioissa saat neuvoja Suomi.fi-palvelusta tai Digi- ja väestötietoviraston asiakaspalvelusta:

Eläketurvakeskuksen asiointipalvelussa on mahdollista asioida toisen henkilön puolesta, jos asiakas on antanut tähän valtuutuksen Suomi.fi-palvelussa. Eläketurvakeskuksen kanssa asiointia varten asiakkaan pitää antaa toiselle henkilölle Suomi.fi-valtuus, jonka nimi on Eläkeasioiden hoitaminen.

Puolesta asiointi Eläketurvakeskuksen asiointipalvelussa estyy, jos

 • henkilö on huostaanotossa
 • henkilöllä on turvakielto
 • henkilön toisella huoltajalla on turvakielto
 • henkilön huollonjaosta on tehty määräys tai sopimus muusta kuin asumiseen liittyen.

Valtuuden tekeminen onnistuu Suomi.fi-palvelussa. Valtuuksien tekemisessä neuvoo Digi- ja väestötietoviraston Kansalaisneuvonta.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging