Eläketurvakeskus (ETK) on työeläkkeiden tietotalo. Meillä pääset tekemään haastavia, monipuolisia ja yhteiskunnallisesti tärkeitä asiantuntijatehtäviä. Panostamme osaajiemme ammatilliseen kehittymiseen ja työhyvinvointiin. Meillä työskentelee yli 300 etk:laista. Uudet toimitilamme sijaitsevat Kalasatamassa.

Tutustu avoimiin työpaikkoihimme tai jätä avoin hakemus.

Mikäli et löytänyt itseäsi kiinnostavaa avointa työpaikkaa, voit jättää avoimen hakemuksen. Olemme sinuun yhteydessä, mikäli osaamistasi vastaava työpaikka tulee hakuun.

Täytä hakemus

MITÄ TARJOAMME?

Työ ja osaaminen
Kiinnostavan ja merkityksellisen työn sisällön, jatkuvan osaamisen kehittämisen ja uudistumisen

Kulttuuri
Avoimen ja keskustelevan organisaatiokulttuurin, tasa-arvoisen työyhteisön, hyvän johtamisen, yhteisöllisyyden ja toisistamme välittämisen

Mitä saat vastikkeeksi
Palkitsemisen ja edut, työn arvostuksen, hyvät puitteet, turvallisen ja joustavan työnantajan

 

MITÄ ODOTAMME?

Oma työ ja siinä kehittyminen
Oman asiantuntijuuden ja työn aktiivista kehittämistä, vastuullista asennetta

Yhteiset työt, työyhteisö ja ETK
Tiedon ja osaamisen jakamista, toiminnan kehittämistä, yhteisiin tavoitteisiin sitoutumista ja rohkeutta kokeilla

Välittämistä ja arvostusta, valmiutta keskusteluun sekä palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen

Harjoittelu, kesätyö tai lopputyö?

Meillä työskentelee vuosittain kymmenisen kesätyöntekijää eri osastoilla monen eri alan tehtävissä. Kesätyöpaikat tulevat hakuun tammi-helmikuussa. Tämän lisäksi tutkimusosastollamme työskentelee joka vuosi harjoittelijoita. Jos lopputyösi aihe liittyy työuriin, eläkkeiden rahoitukseen tai riittävyyteen, kannattaa myös tutustua tekemiimme tutkimuksiin. Voit aina myös jättää avoimen hakemuksen.

Myönnämme vuosittain ansiokkaalle eläketurvaa käsitelleelle pro gradu -työlle tunnustuspalkinnon. Tunnustus myönnetään tutkielmalle, jonka aihe on eläketurvan kannalta kiinnostava ja jonka toteutus on korkeatasoinen. Palkinnon arvo on 2 000 euroa. Palkinnon tavoitteena on kannustaa opiskelijoita tarttumaan opinnäytteissään eläketurvaan liittyviin aiheisiin ja edistää yliopistoissa tapahtuvaa eläketurvaan liittyvää opetusta ja tutkimusta.

Mitä Eläketurvakeskus tekee?

Me etk:laiset teemme töitä kestävän, luotettavan, oikeudenmukaisen ja tehokkaasti järjestetyn työeläketurvan puolesta.

Teemme tutkimuksia, tilastoja ja taustaselvityksiä työeläketurvan arviointia ja kehittämistä varten. Vastaamme työeläkejärjestelmän keskusrekisterien sisällöstä ja ylläpidosta sekä työeläkealan yhteisten tietojen ja palvelujen saatavuudesta. Annamme lausuntoja ja soveltamisohjeita, valmistelemme eläketurvaa koskevia lainmuutoksia ja sosiaaliturvasopimuksia sekä osallistumme työeläkealan säädösten valmisteluun.

Myönnämme todistukset työntekijän kuulumisesta Suomen sosiaaliturvaan ulkomailla työskentelyn ajaksi ja autamme Suomessa asuvia vakuutettuja hakemaan työuransa aikana ansaitsemansa eläkeoikeuden ulkomailta. Valvomme, että työnantajat ja yrittäjät hoitavat lakisääteisen vakuuttamisvelvollisuutensa. Tämän lisäksi neuvomme, koulutamme ja viestimme työeläketurvasta.

Millainen olemme työpaikkana?

Meillä on töissä monen eri alan osaajia yhteiskunnallisesti tärkeän asian parissa

 • Meillä tehdään monen eri alan haasteellisia ja monipuolisia asiantuntijatehtäviä positiivisessa ja kannustavassa työyhteisössä. Etk:laisen koulutustausta voi olla mm. sosiaali- ja yhteiskuntatieteiden, matematiikan, tilasto- ja taloustieteen, juridiikan, tietotekniikan tai viestinnän alalta.
 • Olet sitten kokeneempi osaaja tai vasta urasi alkutaipaleella, meillä pääset tekemään työtä, joka on yhteiskunnallisesti merkittävää – teemme yhdessä töitä toimivan työeläketurvan puolesta.

Tarjoamme joustavat työaikajärjestelyt ja kannustamme osaamisen kehittämiseen

 • Otamme huomioon erilaiset elämäntilanteet. Työtäsi ja työhyvinvointiasi tukevat joustavat työaikajärjestelyt.
 • Tarjoamme monipuoliset työsuhde-edut, joihin kuuluvat mm. hyvä työterveyshuolto, lounas-, työmatka-, liikunta- sekä kulttuurietu. Myös erilaiset henkilöstökerhomme järjestävät tapahtumia.
 • Kannustamme ammatilliseen kasvuun ja työhyvinvointiin. Meillä on mahdollista kasvattaa omaa osaamistaan työkierrossa ETK:n eri osastoilla tai myös muissa vastaavanlaista työtä tekevissä organisaatioissa.
 • Uudet toimitilamme Kalasatamassa tarjoavat monipuoliset ja erilaisten tarpeiden mukaan joustavat tilat työskentelyyn.

Meillä tukenasi on auttava ja iloinen työyhteisö

 • Me etk:laiset olemme arvojemme mukaisesti ennakkoluulottomasti haasteisiin tarttuvia ja omaa osaamistamme ylläpitäviä asiantuntijoita. Autamme ja tuemme toinen toisiamme.
 • Panostamme hyvään johtamiseen. Lähijohtajat tukevat asiantuntijoidemme työtä sekä pitävät huolta heidän työhyvinvoinnistaan.
 • Olemme tasa-arvoinen ja osallistava työyhteisö, jossa työntekijöiden mielipiteitä arvostetaan.

Meillä tehdään monenlaista merkityksellistä työtä – tutustu etk:laisten tarinoihin

Suvi Pääkkönen, EU-eläkekäsittelijä

”Parasta mun työssä on hyvät työkaverit, joilta saa aina tarvittaessa apua. Meillä on tosi hyvä työilmapiiri täällä ja töihin on aina aamulla kiva tulla. Täällä ollessa mä olen myös oppinut tosi monia asioita, mitä ihan jokaisen suomalaisen tulisi tietää.”

Niko Väänänen, erityisasiantuntija

”Eläketurvakeskukseen päätymisen syy on ihastuksessa. Olin harjoittelijana Euroopan komissiossa ja mun nykyiset kollegat tuottivat raportteja, mitä me hyödynnettiin Euroopan komissiossa. Näiden raporttien laatu ja kollegoiden tapaaminen vakuutti mut, että ETK:ssa on asiantuntijoita töissä ja on muutenkin mielenkiintoinen työpaikka.”

#elämääETKlaisena blogit LinkedInissä

Leipätekstin linkki

 • Pointti 1
 • Pointti 2
 • Pointti 3
Tässä on kuvateksti

Vapaata tekstiä pötkössä voi kirjoittaa myös. Kaikki lohkot käytössä meilkempä.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging