Eläketurvakeskus selvittelee palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkkeen osien kustannustenjaossa vuosittain maksettujen palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkkeen osien kustantamisen.

Palkattomilta ajoilta saatavista etuuksista karttuu eläkettä. Palkattomilla ajoilla tarkoitetaan aikoja, joilta työntekijä on saanut joko

  • äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa
  • sairauspäivärahaa, osasairauspäivärahaa tai erityishoitorahaa
  • vuorottelukorvausta
  • ansiopäivärahaa
  • aikuiskoulutustukea
  • kuntoutusrahaa
  • liikenne- tai tapaturmakorvauksia.

Palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkkeen osien kustannukset jaetaan eläkelaitosten yhteiselle vastuulle eläkelaitoksissa vakuutettujen palkkasummien suhteessa. Kustannustenjaossa ovat mukana kaikki eläkelaitokset eli myös ne, jotka eivät ole mukana viimeisen eläkelaitoksen periaatteessa. Kustannustenjakoa kutsutaan lyhyemmin palkattomien aikojen kustannustenjaoksi.

Eläkelaitoksen maksu tai saatava palkattomien aikojen kustannustenjaossa

Eläkelaitos maksaa tai saa kustannustenjaosta eläkelaitoksen maksamien palkattomilta ajoilta karttuneiden eläkkeen osien ja eläkelaitoksen kustannettavaksi kuuluvan määrän erotuksen. Eläkelaitoksen kustannettavaksi kuuluva määrä määräytyy eläkelaitoksessa vakuutetun palkkasumman perusteella.

Eläkkeensaajille maksetut palkattomilta ajoilta karttuneet eläkkeen osat miljoonina euroina vuosina 2006-2018

VuosiMilj. euroa
20061,5
20076,8
200815,7
200928,2
201037,8
201145,3
201256,1
201371,1
201487,6
2015105,2
2016124,7
2017147,9
2018172,2

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging