Älä poista!

Tähän on tulossa aitoa sisältöä, joka julkaistaan joulukuussa 2023.

Tilaston taulukot:

Työeläkejärjestelmän piiriin kuuluneet 17–68-vuotiaat

 • Koko työeläkejärjestelmä ikäryhmittäin 2022
 • Koko työeläkejärjestelmä 2012–2022
 • Yksityinen sektori 2012–2022
 • Julkinen sektori 2012–2022

Vuoden lopussa työsuhteessa tai yrittäjänä työskennelleet

 • Iän ja sukupuolen mukaan 31.12.2022
 • Iän, työeläkesektorin ja sukupuolen mukaan 31.12.2022
 • Työeläkelain ja sukupuolen mukaan 31.12.2022
 • Työeläkesektorin mukaan 31.12.2012–2022

Työeläkevakuutetut ansiot ja työtulot, €/kk

 • Keskimääräinen ansio tai työtulo työeläkelain ja sukupuolen mukaan 2022
 • Palkansaajien keskiansio ja mediaani iän ja sukupuolen mukaan 2022
 • YEL-yrittäjien ja MYEL-vakuutettujen keskimääräinen työtulo iän ja sukupuolen mukaan 2022
 • YEL-yrittäjien ja MYEL-vakuutettujen työtulon mediaani iän ja sukupuolen mukaan 2022
 • Henkilöiden lukumäärä, keskiansio ja mediaani sukupuolen mukaan 2022

Työeläkevakuutettujen ansioiden ja työtulojen jakauma, €/kk

 • Palkansaajien kuukausiansiot sukupuolen mukaan 2022
 • Palkansaajien kuukausiansiot työeläkesektorin ja sukupuolen mukaan 2022
 • YEL-yrittäjien ja MYEL-vakuutettujen kuukausityötulot 2022

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging