Älä poista!

Tähän on tulossa aitoa sisältöä, joka julkaistaan joulukuussa 2023.

Tilaston taulukot:

Työeläkejärjestelmän piiriin kuuluneet 17–68-vuotiaat

Vuoden lopussa työsuhteessa tai yrittäjänä työskennelleet

Työeläkevakuutetut ansiot ja työtulot, €/kk

Työeläkevakuutettujen ansioiden ja työtulojen jakauma, €/kk

Tästä eteenpäin olevat ovat testikuviota ja -taulukoita avainluvut-palvelun tekniikalla toteutettuna. Kyseessä luonnosteluversiot, eli ei sellaisenaan julkaista vielä. /MK 2.1.2024

Voisiko olla avainluvut-sivulla?

Henkilö voi olla samanaikaisesti vakuutettu useamman eri työeläkelain mukaan.

Tällainen voisi jatkossa olla esim. vakuutettujen etk.fi-sivulla?

Tästä eteenpäin kuvio- ja taulukkohahmotelmia uudelle yrittäjien avainluvut-sivulle. /MK 2.1.2024

Yrittäjien työeläkevakuutettujen työtulojen keskiarvo (€/kk)

Yrittäjien työeläkevakuutettujen työtulojen mediaani (€/kk)

Alla testikuvio kuntoutuksen etk.fi-sivulle /MK 12.1.2024

Työeläkekuntoutujat

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging