Eläketurvakeskuksesta lähetetään ulkomaille vuosittain noin 7 200 eläkehakemusta. Hakemuksista suurin osa eli 64 prosenttia lähtee Ruotsiin.

Seuraavilla sijoilla olivat Viro 11 prosentin, Norja 7 prosentin ja Saksa 4 prosentin osuuksilla kokonaismäärästä.

Loppuosa eläkehakemuksista suuntaa pääasiassa Isoon-Britanniaan, Tanskaan, Sveitsiin, Yhdysvaltoihin, Espanjaan ja Ranskaan (1-2 prosenttia / maa).

Ulkomaille lähetettävien eläkehakemusten määrissä on jatkossa odotettavissa laskua. Suurten ikäpolvien edustajista monet ovat työskennelleet Ruotsissa 1960-70-luvuilla ja heistä useimmat ovat jo saavuttaneet vanhuuseläkeiän.

Viiden vuoden päästä Eläketurvakeskuksesta ulkomaille lähetettävien eläkehakemusten määrän ennustetaan olevan noin 6 400 vuodessa.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging