Uruguayn eläkejärjestelmä uudistettiin perusteellisesti vuoden 1996 alussa. Uusi järjestelmä koostuu vanhasta etuusperusteisesta osasta (sosiaalivakuutus) ja uudesta maksuperusteisesta lisäosasta (yksilöllinen eläketili). Pienempiä uudistuksia on tehty vuosina 2007 ja 2009 (mm. eläkeikä- ja maksutasomuutoksia). Eläke-etuuksia maksetaan lisäksi vähimmäisturvan kautta.

Pankkien henkilöstöllä, lakimiehillä, yliopiston henkilökunnalla sekä armeijan ja poliisin henkilöstöillä on omat erilliset eläkejärjestelmänsä. Yleinen eläkejärjestelmä on tällä hetkellä Latinalaisen Amerikan kattavimpia lakisääteisiä eläkejärjestelmiä ja siihen kuuluu noin 77 prosenttia työllisestä työvoimasta.

Hallinto

Lue lisää:

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging