Osa-aikaeläke poistuu työeläkejärjestelmästä. Viimeiset osa-aikaeläkkeet alkoivat 1.1.2017. Myönnetyt osa-aikaeläkkeet voivat jatkua, ja niihin sovelletaan ennen vuotta 2017 voimassa olleita säännöksiä. Osa-aikaeläkkeen korvasi osittainen varhennettu vanhuuseläke.

Osa-aikaeläke oli mahdollista saada 61-vuotiaana, kun työuraa oli riittävästi eläkettä edeltävinä vuosina. Edellytyksenä oli siirtyminen kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön. Osa-aikaeläkettä saavalla osa-aikatyön ansioiden tulee olla 35–70 prosenttia kokoaikatyön vakiintuneista ansioista.

Osa-aikaeläkkeen määrä on 50 prosenttia eläkettä edeltäneen vakiintuneen ansion ja osa-aikatyön ansioiden erotuksesta (työansioiden alenemasta), kuitenkin enintään 75 prosenttia osa-aikaeläkkeen alkamiseen mennessä karttuneesta vanhuuseläkkeestä.

Vuonna 2016 osa-aikaeläkkeelle siirtyi 4 900 vakuutettua, mikä on noin 1 200 edellisvuotta enemmän. Vuoden 2019 lopussa osa-aikaeläkkeen saajia oli enää noin 1 000.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging