Eläketurvakeskus (ETK) valvoo, että työnantajat täyttävät työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuuttamisvelvollisuutensa.

Suomessa toimivilla työnantajilla on lakisääteinen velvollisuus järjestää työntekijöidensä eläketurva lähtökohtaisesti Suomen lainsäädännön mukaisesti riippumatta työntekijän kansallisuudesta. Vakuuttamisvelvollisuus koskee myös Suomessa toimivia ulkomaisia työnantajia. Poikkeuksena tästä voivat olla työntekijät, jotka ulkomainen työnantaja lähettää Suomeen työhön.

Jos työnantaja ei ole järjestänyt työntekijöidensä eläketurvaa eläkelaitoksessa, ETK kehottaa tätä korjaamaan laiminlyönnin.

Jos työnantaja ei noudata saamaansa kehotusta, ETK ottaa työnantajan kustannuksella eläkevakuutuksen valitsemastaan eläkelaitoksesta ns. pakkovakuuttaminen (TyEL 186 §).

Kuva Eläketurvakeskuksen työnantajavalvonnan prosessista

Sopimustyönantajan laiminlyönti

Vakituisesti henkilökuntaa työllistävä työnantaja eli sopimustyönantaja järjestää työntekijänsä eläketurvan kuntoon tekemällä vakuutussopimuksen valitsemansa eläkelaitoksen kanssa ja ilmoittamalla ansiot tulorekisteriin. Tulorekisteristä tiedot siirtyvät eläkelaitoksen käyttöön.

Eläketurva on järjestettävä käytännössä viimeistään 5. kalenteripäivänä palkanmaksusta (poikkeuksena kotitaloudet ja kuolinpesät, joita ei ole merkitty työnantajarekisteriin). Eläketurva on järjestettävä ennen ansioiden ilmoittamista tulorekisteriin, jotta työnantajan eläkejärjestelynumero on selvillä ennen ansioiden ilmoittamista tulorekisteriin.

Jos sopimustyönantaja laiminlyö eläketurvan järjestämisen, ETK ottaa eläkevakuutuksen valitsemastaan eläkelaitoksesta työnantajan puolesta ja kustannuksella eli tekee ns. pakkovakuutuspäätöksen. 

Eläkelaitos saattaa vakuutuksen voimaan ja rekisteröi tarvittavat tiedot sen hoitoa varten. Eläkelaitos myös määrää ja perii eläketurvan järjestämisen laiminlyöntiä koskevan laiminlyöntikorotuksen silloin, kun laiminlyönti on alkanut ennen vuotta 2020.

Jos eläketurvan järjestämisen laiminlyönti on alkanut vuonna 2020 tai sen jälkeen, Valtiokonttori määrää työnantajalle laiminlyöntimaksun. Laiminlyöntimaksun perinnästä vastaa eläkelaitos, josta TyEL-vakuutus on otettu.

Tilapäisen työnantajan laiminlyönti

Työnantaja, jolla ei ole palveluksessaan vakituista henkilökuntaa ja jonka maksamat palkat puolen vuoden ajalta jäävät alle vuosittain tarkistettavan rajamäärän, on tilapäinen työnantaja.

Tilapäinen työnantaja järjestää työntekijöidensä eläketurvan valitsemassaan työeläkevakuutusyhtiössä tekemättä vakuutussopimusta eläkelaitoksen kanssa. Tilapäinen työnantaja ilmoittaa eläketurvan järjestämiseen tarvittavat tiedot tulorekisteriin, josta ne ohjautuvat työeläkevakuutusyhtiöön.

Pääsääntöisesti tiedot ilmoitetaan viimeistään 5. kalenteripäivänä palkanmaksusta.

Jos tilapäinen työnantaja laiminlyö vakuuttamisvelvollisuutensa, ETK valitsee työnantajalle eläkelaitoksen. Eläkelaitos määrää ja perii työnantajalta vakuutusmaksun sekä mahdollisen laiminlyöntikorotuksen, jos laiminlyönti on alkanut ennen vuotta 2020.

Jos eläketurvan järjestämisen laiminlyönti on alkanut vuonna 2020 tai sen jälkeen, Valtiokonttori määrää työnantajalle laiminlyöntimaksun. Laiminlyöntimaksun perinnästä vastaa eläkelaitos.

Lue lisää:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging