Tilastosta on olemassa uudempi julkistus: Työeläkehakemukset

Työkyvyttömyyseläkehakemusten ratkaisut vuonna 2017

Työkyvyttömyyseläkkeiden hylkäysprosentti 2017

Vuonna 2017 työeläkejärjestelmän uusista työkyvyttömyyseläkehakemuksista (21 800) hylättiin noin 30 prosenttia. Eniten työkyvyttömyyseläkettä haettiin tuki- ja liikuntaelinten sairauksien perusteella (7 600) ja toiseksi eniten mielenterveyssyistä (6 400). Näissä molemmissa sairausryhmissä hakemuksista hylättiin kolmannes. Pienin hylkäysprosentti oli kasvainten perusteella eläkettä hakeneilla (1 500). Tässä ryhmässä hylkäysten osuus oli 6 prosenttia.

Keskimääräiset kokonaiskäsittelyajat vuonna 2017

Eläkehakemusten käsittelyaika-2017

Vuonna 2017 työkyvyttömyyseläkehakemukset käsiteltiin eläkelaitoksissa keskimäärin 62 päivässä. Varsinaista vanhuuseläkettä koskevien hakemusten käsittelyaika oli 36 ja perhe-eläkehakemusten 23 päivää. Vuonna 2017 astui voimaan osittainen varhennettu vanhuuseläke. Sitä koskevat hakemukset käsiteltiin työeläkelaitoksissa keskimäärin 13 päivässä. Julkisen sektorin laitoksissa käsittelyajat olivat keskimääräin lyhyempiä kuin yksityisen sektorin laitoksissa.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging