Tillbaka till Aktuellt
11.3.2020

Svartjobb känner inga gränser. Därför deltar Pensionsskyddscentralen, som övervakar arbetspensionsförsäkringen i Finland, i Europeiska arbetsmyndighetens kampanj #EU4FairWork tillsammans med andra organisationer, ministerier och myndigheter. Kampanjen går ut på att informera och ordna evenemang som handlar om hur man bekämpar svartjobb och varför det är i allas intresse att allt arbete deklareras. 

Vad är svartjobb?

Lönen för svartjobb eller odeklarerat arbete betalas i allmänhet kontant. Lönen eller en del av den uppges inte till Skatteförvaltningen och arbetsgivaren betalar inte socialförsäkringsavgifter för arbetstagaren, såsom arbetspensions-, arbetslöshets- och olycksfallsförsäkringsavgifter.

Ibland har arbetsgivaren och arbetstagaren kommit överens om att arbetet inte ska deklareras. Men då blir arbetstagaren utan de rättigheter som hör till förvärvsarbete, såsom försäkringsskydd och pensionstillväxt. I de allvarligaste fallen kan odeklarerat arbete innebära flagrant låga löner, ockerliknande diskriminering i arbetslivet eller till och med människohandel.

Varför ska svartjobb bekämpas?

Var och en har rätt till hederliga arbetsvillkor och arbetsförhållanden. Endast sådant arbetet som har uppgetts till myndigheterna garanterar rätten till social trygghet och tillbörliga arbetsvillkor såsom avlöning, arbetstider och arbetssäkerhet. Om reglerna följs blir ingen diskriminerad eller utnyttjad på grund av sin svagare ställning eller okunskap. Genom att arbetet deklareras bygger man också upp den gemensamma tryggheten och de offentliga tjänster som medborgarna och företagen behöver.

Enligt flera myndigheters iakttagelser har mängden svart arbetskraft ökat i Finland under de två senaste åren. Tecken på ökning är bl.a. att arbetarskyddsmyndigheterna kontaktats oftare och de iakttagelser som myndigheterna gjort vid inspektioner på arbetsplatserna. Vid övervakningen av pensionsförsäkringen är det just svartjobb som är allra svårast att utreda.

Hur bekämpas svartjobb i Finland?

I Finland bekämpas svartjobb genom att utveckla lagstiftningen och myndigheternas verksamhetsförutsättningar och samarbete såväl nationellt som internationellt. Bekämpningen av svartjobb är en del av programmet för att bekämpa grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Övervakningen av arbetspensionsförsäkringen bygger allt mer på samarbete. För närvarande fästs mer uppmärksamhet än tidigare vid stora arbetsplatser med mycket arbetskraft och underleveranser från flera länder.

Hur kontrollerar du att ditt arbete är pensionsförsäkrat?

Man tjänar in pension för nästan alla förvärvsinkomster som överstiger 60 euro i månaden. Arbetspensionen är den viktigaste förmånen som man tjänar in genom arbete. Kontrollera därför gärna att pensionsavgifterna betalas för ditt arbete som de ska. Det framgår av lönespecifikationen. Om något är oklart, påpeka det för din arbetsgivare och kontakta ditt arbetspensionsbolag eller Pensionsskyddscentralen.

Dessutom är det bra att då och då kontrollera hur mycket arbetspension du har tjänat in. Det kan du göra hos ditt eget arbetspensionsbolag eller e-tjänsten arbetspension.fi. Du kan logga in där med bankkoder.

#EU4FairWork

I Finland deltar ett omfattande nätverk av ministerier, tillsynsmyndigheter och organisationer i kampanjen. Där ingår arbets- och näringsministeriet, justitieministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet, finansministeriet, polisen, Migrationsverket, arbetarskyddsmyndigheten, dvs. ansvarsområdena för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverken, Skatteförvaltningen, Pensionsskyddscentralen, Arbetarskyddscentralen, Finlands Näringsliv EK, Byggnadsindustrin, Företagarna i Finland rf, Turism- och restaurangförbundet rf, Akava rf, Servicefacket PAM, Byggnadsförbundet rf, FFC, STTK rf, Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT ry., Autoliikenteen työnantajaliitto ry, Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI), FPA, KT Kommunarbetsgivarna.

Informationskampanjen pågår till juni 2020. Följ kampanjen på sociala medier under hashtaggen #EU4FairWork.

Närmare information om kampanjen finns också på arbets- och näringsministeriets webbplats.

This is staging