Tillbaka till Aktuellt
16.9.2019

Webbtjänsten Arbetspensionslagstiftningen har nu ett nytt användargränssnitt med tydligare design på Telp.fi. Det är responsivt och skalas upp eller ned beroende på enhet. Sökfunktionerna betjänar användaren mångsidigare än förr.

I enlighet med kundernas önskemål anpassar det nya användargränssnittet sig till skärmen på datorn, mobilen eller tabletten. Formgivningen är bättre än förut och den klarare navigeringen ger åskådligare vägledning för olika användargrupper.

Webbtjänsten används främst av arbetspensionsanstalterna och dem som arbetar med arbetspensionsskyddet. Tjänstens innehåll erbjuds och upprätthålls av Pensionsskyddscentralen på båda nationalspråken.  År 2018 var antalet sidnedladdningar 870 000.

Klart bättre sökfunktioner

Telp.fi har ett omfattande innehåll. En betydande del av det består av tillämpningsanvisningar för arbetspensionslagstiftningarna och annan exakt information som betjänar pensionsanstalterna vid avgörandet av pensionsärenden och försäkringen av förvärvsarbete under olika tidsperioder längs yrkesbanorna.

Grupperingen av information och sökegenskaperna har förbättrats betydligt. Nu ger sökfunktionen exaktare sökträffar, den har intelligent textinmatning och filter. Standardinställningen för sökträffar är dokument som är i kraft.

Lättare också att hitta bland material från åren 2004–2014

Nu hittar man tillämpningsanvisningar och lagtolkningar som varit i kraft vid olika tider genom funktionsmenyn. I menyn finns nu också t.ex. bestämmelser och rättsfall som anknyter till dokumentet.

I nya Telp.fi omfattar sökfunktionen också tiden före 2005 års pensionsreform. Nu behöver man inte söka tillämpningsanvisningar, exempel, meddelanden och tidsserier från åren 2004–2014 separat, eftersom sökfunktionen omfattar också materialet från dessa år.  Pensionsskyddscentralens cirkulär från åren 1962-2005 finns tillgängliga i tjänsten i pdf-form.

Lätt att dela information

Det går att dela innehåll på Telp.fi per e-post. Det finns också knappar med vilka dokument och nyheter på Telp.fi kan delas på sociala medier (Facebook, Twitter, LinkedIn).

Till nya Telp.fi

This is staging