Tillbaka till Aktuellt
16.4.2019
Kymmenen euron seteleitä kirjekuoressa

Statistiken över bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2018 har publicerats. Lagändringarna i syfte att effektivisera bekämpningen har främjat myndighetssamarbetet, förbättrat rätten till information och underlättat valet av övervakade objekt.

Enligt statistiken är bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet för närvarande ändamålsenlig och effektiv. Myndighetssamarbetet, som också Pensionsskyddscentralen deltar i, har ökat risken för att bli fast.

Till exempel Regionförvaltningsverkets övervakning av utlänningar och Polisen gjorde i fjol sammanlagt 220 gemensamma inspektioner.

– Tillsynsstatistiken visar myndigheternas effektivitet och utförda prestationer. Lagstiftningen medför avsevärda förbättringar i bekämpningen av grå ekonomi, berättar Janne Marttinen från Skatteförvaltningens enhet för utredning av grå ekonomi.

Den största frågan i regeringsförhandlingarna blir om åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet fortsätter.

– Åtgärdsprogrammet har fortsatt nästan utan avbrott sedan 1996. Det nuvarande programmet pågår till 2020, och den kommande regeringen beslutar om fortsättningen, påpekar Marttinen.

Lagändringar och myndighetssamarbete syns i statistiken

Även fjolåret medförde lagändringar och nya uppgifter för bekämpningsmyndigheterna. Till exempel ökade reformen av alkohollagen antalet tillstånd och ledde till att myndigheterna måste rikta sina resurser på ett annat sätt. Pensionsskyddscentralens övervakning har nått stabila resultat i redan drygt 10 år. Som bäst pågår ett övergångsskede på grund av införandet av inkomstregistret.

Sammanställd statistik över fjolårets bekämpningsstatistik finns på myndigheternas gemensamma webbplats för lägesbilder Grå ekonomi & ekonomisk brottslighet som interaktiva Power BI-datavisualiseringar.

Nedan följer axplock ur statistiken 2018:

Länk: Bekämpningsstatistik 2018
Länk: Åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2016–2020

This is staging