Tillbaka till Aktuellt
20.9.2019
Oikein-merkkejä ruuduissa kyselylomakkeella.

I september skickar Pensionsskyddscentralen ett enkätformulär till 5 000  personer för att kartlägga finländarnas åsikter och uppfattningar om pensionsskyddet.

Genom det omfattande undersökningsprojektet utreds finländarnas förtroende för pensionsskyddet, ekonomiska förberedelser för tiden som pensionär, kännedom om pensionsfrågor och uppfattningar om 2017 års pensionsreform.  

Materialet insamlas genom att skicka ett enkätformulär till 5 000  slumpmässigt utvalda finländare i åldern 25–67 år.  Största delen av formulären postar under vecka 39.   

– Även om pensionsfrågorna ännu ligger långt i framtiden för en del, berörs alla i något skede av systemet. Därför är det särskilt viktigt att få svar av alla åldersgrupper, säger nationalekonom Sanna Tenhunen på Pensionsskyddscentralen.   

Svaren behandlas konfidentiellt och uppgifter om enskilda svarare rapporteras inte. Källan till adressuppgifterna är Befolkningsregistercentralen.  

Resultaten publiceras år 2020. 

Läs om PSC:s pågående forskningsprojekt  (Etk.fi, på finska)

Närmare
Nationalekonom Sanna Tenhunen, tfn 029 411 2492, sanna.tenhunen(at)etk.fi

This is staging