Ajankohtaislistaus
20.9.2019
Oikein-merkkejä ruuduissa kyselylomakkeella.

Eläketurvakeskus lähettää syyskuussa 5000:lle suomalaiselle kyselylomakkeen, jolla kartoitetaan suomalaisten mielipiteitä ja käsityksiä eläketurvasta.

Laajassa tutkimusprojektissa selvitetään suomalaisten eläketurvaan kohdistuvaa luottamusta, taloudellista varautumista eläkeaikaan, eläkeasioiden tuntemista sekä käsityksiä vuoden 2017 eläkeuudistuksesta.

Aineisto kerätään lähettämällä kyselylomake 5 000:lle satunnaisesti valitulle 25–67-vuotiaalle suomalaiselle. Suurin osa lomakkeista postitetaan viikon 39 aikana.

– Vaikka eläkekysymykset ovat toisille vielä kaukaisia asioita, järjestelmä koskettaa kaikkia jossain vaiheessa. Siksi on erityisen tärkeää saada vastauksia kaikista ikäluokista, kertoo ekonomisti Sanna Tenhunen Eläketurvakeskuksesta.

Kyselylomakkeiden vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä yksittäisiä vastaajia koskevaa tietoa raportoida. Osoitetietojen lähde on Väestörekisterikeskus.

Tutkimuksen tulokset julkaistaan vuonna 2020.

ETK:n käynnissä olevia tutkimushankkeita (Etk.fi)

Lisätietoja:
Ekonomisti Sanna Tenhunen, puh. 029 411 2492, sanna.tenhunen(at)etk.fi

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging