Tillbaka till Aktuellt
20.3.2020

Pensionsskyddscentralen (PSC) har gett pensionsanstalterna anvisningar med rekommendationer om utbetalningen av invalidpension och rehabiliteringsförmåner under undantagsförhållandena som orsakats av coronaviruset.

Enligt den nya anvisningen fortsätter utbetalningen av invalidpension normalt också när pensionstagaren får ett arbetsförordnande.

Om en person får invalidpension (delpension eller full pension) som beviljats tills vidare eller på viss tid och får ett arbetsförordnande enligt beredskapslagen, påverkas personens rätt till invalidpension eller utbetalningen av invalidpensionen inte av de inkomster som personen får till följd av arbetsförordnandet.

Arbetsinkomstgränsen för invalidpensionen får överskridas för den tid som arbetsförordnandet gäller, inkomsterna beaktas inte vid inkomstövervakningen och pensionen utbetalas fortsättningsvis normalt.

Utbetalningen av rehabiliteringsförmåner under undantagsförhållandena

Utbetalningen av rehabiliteringspenning och rehabiliteringstillägg fortsätter under undantagsförhållandena p.g.a. coronavirusepidemin till slutet av den kalendermånad som följer på den då grunden för avbrytandet uppstod.  

Om grunden för avbrytande uppstår efter den 20 dagen i månaden, överväger pensionsanstalten tidpunkten för avbrytandet av utbetalningen från fall till fall så att utbetalningen kan fortgå till slutet av den andra kalendermånaden efter den då grunden för avbrytandet uppstod.

Utgångspunkten för utbetalningen av rehabiliteringsförmåner är att mottagaren deltar i rehabilitering. Grunden till att rehabiliteringen avbryts och utbetalningen av rehabiliteringsförmånen fortgår bör vara sådan att rehabiliteringsklienten inte själv kan påverka den.

Enbart rehabiliteringsklientens eget meddelande om att hen inte deltar i rehabiliteringen på grund av coronavirusepidemin utgör ingen orsak att fortsätta betala ut rehabiliteringsförmånen.

Rekommendationen är i kraft t.o.m. 30.4.2020.

Nästa gång beslutar PSC och arbetspensionsförsäkrarna om rekommendationens giltighet och eventuella ändringar av den i april 2020.

Närmare upplysningar från egen arbetspensionsanstalt eller PSC

Den som får invalidpension eller en rehabiliteringsförmån ska vid behov ta kontakt med sin egen arbetspensionsanstalt för att reda ut sin situation och få närmare anvisningar.

Om du inte vet vilken din arbetspensionsanstalt är, kan du ta reda på det genom att logga in på Arbetspension.fi (gå vidare till din egen pensionsanstalts e-tjänst)

Om du inte har möjlighet att logga in i e-tjänsten, kan du ringa till PSC:s kundtjänst och be om kontaktuppgifterna till din arbetspensionsanstalt. Kundtjänstens telefonnummer är 029 411 2110.

 

This is staging