Ajankohtaislistaus
15.9.2020

Eläketurvakeskuksen kyselytutkimus tarkastelee, millaisten palvelukanavien kautta omia eläketietoja halutaan tarkastella ja millaiset tiedot ihmisiä kiinnostavat. Selvitys perustuu työeläkeyhtiöiden toimeksiantoon.

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten tietotasoa eläkkeistä ja kiinnostusta selvittää työeläkettään koskevia tietoja. Lisäksi vastaajilta kysyttiin erilaisten palvelukanavien sopivuudesta omien eläketietojen lähteenä. Kyselyyn vastasi reilu tuhat 20-67-vuotiasta henkilöä.

Parhaiten tunnettiin vanhuuseläkkeen alaikäraja ja tähän mennessä kertynyt eläke, eniten epätietoisuutta oli tulevan eläkkeen määrässä. Epätietoisuutta oli paljon myös ansiotulojen ja yrittäjän tulojen vaikutuksessa eläkkeeseen sekä työssä jatkamisen vaikutuksessa eläkkeen määrään.

Noin kolme neljästä vastaajasta on kiinnostunut saamaan tarkempia tietoja eläkettään koskevista asioista. Eniten kiinnosti jo kertyneen eläkkeen määrä. Arvio eläkkeen määrästä eläkkeen alkaessa ja omien tulojen vaikutus eläkkeeseen kiinnostivat lähes yhtä paljon. Naiset ovat hieman miehiä kiinnostuneempia saamaan tarkempia tietoja eläkeasioistaan.

Puolet vastaajista pitää erittäin tärkeänä ja yli neljä viidestä vähintään melko tärkeänä sitä, että eläketietoja voi tarkastaa sähköisestä palvelusta. Vastaajia pyydettiin arvioimaan nykyisiä palveluja sekä mahdollisia uusia palveluja oman eläketiedon saamisen lähteenä. Palveluista eniten kannatusta sai oma verkkopankki. Seuraavaksi eniten kannatettiin kotiin postitettavaa kirjettä, työeläkealan yhteistä Työeläke.fi-palvelua sekä verottajan Omavero-palvelua. Verkkopankki ja Omavero-palvelu olisivat uusia palveluja, joiden käyttöönotto vaatisi lakimuutoksia.

Useampi kuin kaksi kolmesta vastaajasta tarkisti tietonsa annetuista lähteistä harvemmin kuin kerran vuodessa. Yli 50-vuotiaat tarkastelivat tietojaan useimmin. Vastausten perusteella eläketietojen saatavuus verkkopankin tai Omavero-palvelun kautta voisi innostaa tarkastamaan eläketietojaan useammin.

Tutkimuksen tilanneen Eläkevakuutuksen yhteisten palveluiden ohjausryhmän puheenjohtaja, Ilmarisen vakuutusjohtaja Tiina Nurmi arvioi, että eläkevakuuttajat voivat hyödyntää tutkimuksen tuloksia kansalaisten sähköisiä palveluiden kehittäessään. Palvelujen laajentaminen uusiin palvelukanaviin vaatisi kuitenkin toteutuakseen myös lainsäädännöllistä pohdintaa.  

Kyselytutkimus oman eläkkeen selvittämiseen sopivista palvelutavoista

Lisätietoja:

Tiina Nurmi
puheenjohtaja, Eläkevakuutuksen yhteisten palveluiden ohjausryhmä
vakuutusjohtaja, Ilmarinen
050 402 9275
tiina.nurmi(at)ilmarinen.fi

Katri Raatikainen
johtaja, Eläketurvakeskus
050 542 1359
katri.raatikainen(at)etk.fi

Kuva: iStock

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging