Forskningsområden

  • övergången i ålderspension
  • pensionsplaner
  • fortsatt arbete
  • yrkesbanor

Presentation

Mina forskningsteman handlar om övergången i ålderspension, planerna på att gå i pension, fortsatt förvärvsarbete och yrkesbanorna. På senare tid har min forskning behandlat företagarnas pensionsförsäkringar, pensionärernas ekonomi och pensionsreformernas effekter. I mitt arbete använder jag register- och enkätmaterial på individnivå. Jag är ekonomie doktor från Jyväskylä universitet (nationalekonomi). Jag är specialiserad på arbetsmarknadsekonomi, regionalekonomi och tillämpad mikroekonometri.

Pågående forskningsprojekt

  • Förändringar i planerna angående pensionering åren 2008 och 2018
  • Den förväntade livslängdens inverkan på uttaget av förtida partiell ålderspension
  • The effect of expected life-expectancy on retirement timing
  • Relabeling of relaxed disability pension and the risk of early retirement in Finland

Läs mer: Pågående forskningsprojekt.

Publikationer

This is staging