Tutkimusaiheet

  • Vanhuuseläkkeelle siirtyminen
  • Eläkeaikeet
  • Työssä jatkaminen
  • Työurat

Esittely

Tutkimusaiheeni liittyvät vanhuuseläkkeelle siirtymiseen, eläkkeellesiirtymisaikeisiin, työssä jatkamiseen ja työuriin. Viimeaikaiset tutkimukseni ovat käsitelleet yrittäjien eläkevakuuttamista, eläkeläisten toimeentuloa ja eläkeuudistusten vaikutuksia. Työssäni käytän yksilötason rekisteri- ja kyselyaineistoja. Olen valmistunut kauppatieteiden tohtoriksi Jyväskylän yliopistosta (kansantaloustiede). Erikoistumisalojani ovat työn taloustiede, aluetaloustiede ja soveltava mikroekonometria.

Käynnissä olevat hankkeet

  • Muutokset eläkkeelle siirtymisaikomuksissa vuosina 2008 ja 2018
  • Odotetun elinajan vaikutus OVE:n ottamiseen
  • The effect of expected life-expectancy on retirement timing
  • Relabeling of relaxed disability pension and the risk of early retirement in Finland

Tarkemmat hankekuvaukset löytyvät sivulta Käynnissä olevia tutkimushankkeita.

Julkaisuja

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging