Forskningsområden

  • Yrkesbanor och pensionsskydd
  • Pensionssystem och pensionspolitik i internationell jämförelse
  • Jämförande välfärdsstatsforskning

Presentation

Jag forskar i pensionssystemens och pensionsskyddets utveckling med ett internationellt jämförande grepp. Särskilt intresserad är jag av yrkesbanornas och arbetsmarknadens förändring och hur den påverkar pensionsskyddet. I mina forskningsteman ingår också jämställdheten mellan könen, socialpolitikens livscykeleffekter och välfärdsstaternas utveckling mera generellt. Min utbildningsbakgrund omfattar kvantitativt orienterad politikforskning och socialpolitik och jag är med i ett flertal internationella forskningsnätverk och -projekt.

Pågående forskningsprojekt

  • Inequalities in Pensions and Retirement: Life-courses and Pension Systems in Comparative Perspective
  • Extending Working Lives – a Comparative Approach
  • Income, Pensions, Poverty and Experiences (IPPE)
  • Föräldraskap och avbrott i yrkeslivet som inkomstrisker i början av yrkeslivet (PAECER)

Läs mer: Pågående forskningsprojekt.

Publikationer

This is staging