Tutkimusaiheet

  • Työurat ja eläketurva
  • Eläkejärjestelmät ja eläkepolitiikka kansainvälisessä vertailussa
  • Vertaileva hyvinvointivaltiotutkimus

Esittely

Tutkin eläkejärjestelmien ja eläketurvan kehitystä kansainvälisesti vertailevalla otteella. Erityisesti olen kiinnostunut työurien ja työmarkkinoiden muutoksesta ja sen vaikutuksista eläketurvaan. Myös sukupuolten tasa-arvo, sosiaalipolitiikan elämänkaarivaikutukset ja hyvinvointivaltioiden kehitys yleisemmin kuuluvat tutkimusaiheisiini. Koulutustaustani on kvantitatiivisesti orientoituneessa politiikantutkimuksessa ja sosiaalipolitiikassa ja olen mukana useissa kansainvälisissä tutkimusverkostoissa ja -hankkeissa.

Käynnissä olevat hankkeet

  • Inequalities in Pensions and Retirement: Life-courses and Pension Systems in Comparative Perspective
  • Extending Working Lives – a Comparative Approach
  • Income, Pensions, Poverty and Experiences (IPPE)
  • Vanhemmuus ja työurakatkot uran alkuvaiheen ansioriskeinä (PAECER)

Tarkemmat hankekuvaukset löytyvät sivulta Käynnissä olevia tutkimushankkeita.

Julkaisuja

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging