Tillbaka till Aktuellt
8.7.2019
EUFI logo

Under sitt EU-ordförandeskap vill Finland skapa en större förståelse hos beslutsfattarna i EU om att välfärdspolitik och ekonomisk politik bör behandlas tillsammans. EU-ländernas social- och arbetsministrar diskuterar i dag den 8 juli i Bryssel om välfärdsekonomi, vilket är huvudtema inom social- och hälsosektorn under Finlands EU-ordförandeskap.

Välfärdsekonomi handlar om ett ömsesidigt förhållande mellan välfärd och ekonomi.

– Även om människors välfärd och välbefinnande är värdefulla i sig, bör vi bli mer medvetna om att dessa också är en förutsättning för ekonomisk tillväxt och stabilitet i samhället och ekonomin. Samtidigt medför hållbar ekonomisk tillväxt större möjligheter att öka välfärden och välbefinnandet för alla människor, säger social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen.

EU:s råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor behandlar de viktigaste resultaten i en bakgrundsrapport som OECD tagit fram på begäran av Finland. Rapporten innehåller en sammanställning av de viktigaste internationella forskningsresultaten om välfärdsekonomi. Med diskussionerna som grund utarbetas ett utkast till rådets slutsatser och målet är att de antas när rådet sammanträder den 24 oktober.

Långa liv ska ses som en vinst, inte en belastning

Enligt en bedömning av Europeiska kommissionen kommer den andel av befolkningen som är över 65 år att öka från nuvarande 17,4 procent till 29,5 procent före år 2060. Samtidigt minskar den arbetsföra befolkningen i EU.

Välfärdsekonomi är ett sätt att utveckla det politiska beslutsfattandet i EU och dess medlemsstater i bred omfattning. Att människorna nu lever längre betyder att många sjukdomar har övervunnits. De äldre är allt friskare, rörligare och aktivare.

Trots det talas det ofta om åldrandet som en samhällelig och ekonomisk börda. Detta tänkesätt vill man ändra på vid High-Level Forum on the Silver Economy, ett av de största evenemangen under Finlands EU-ordförandeskap.

Silver Economy Forum koordineras av Social- och hälsovårdsministeriet och är en unik gemensam satsning för politiska beslutsfattare, förvaltningen och företagsvärlden. Evenemanget samlar över 600 politiker, tjänstemän, sakkunniga, forskare och företagsledare i Finlandiahuset den 9–10 juli för att diskutera åldrandets konsekvenser och möjligheter.

Finlands EU-ordförandeskap började 1 juli och pågår till slutet av året. Helsingfors öppnar Finlands EU-ordförandeskap med en sommarfest vid Tölöviken den 8 juli.

Läs mer:

Välfärdsekonomi och klimatåtgärdernas sysselsättningseffekter på agendan vid ministerrådsmöte (SHM:s pressmeddelande 7.7.2019)

Vid Silver Economy Forum söks lösningar för att åldrandet fortsatt ska vara en framgångshistoria (SHM, nyhet 5.7.2019)

Välfärdsekonomi i EU: Mänsklig välfärd främjar ekonomisk tillväxt (Bakgrund på temasidan EU2019)

Ministrarna Pekonen och Harakka diskuterar om välfärdsekonomi (Youtube-video på engelska)

This is staging