Ajankohtaislistaus
8.7.2019
EUFI logo

EU-puheenjohtajakaudellaan Suomi haluaa luoda EU-päätöksentekoon laajemman ymmärryksen siitä, että hyvinvointipolitiikkaa ja talouspolitiikkaa pitää käsitellä yhdessä. EU-maiden sosiaali- ja työministerit keskustelevat Brysselissä tänään 8.7. hyvinvointitaloudesta, joka on Suomen EU-puheenjohtajakauden pääteema sosiaali- ja terveyssektorilla.

Hyvinvointitaloudessa on kyse hyvinvoinnin ja talouden vastavuoroisesta suhteesta.

– Vaikka ihmisten hyvinvointi on arvo sinänsä, meidän tulee paremmin tiedostaa, että se on myös edellytys talouskasvulle sekä yhteiskunnan ja talouden vakaudelle. Toisaalta kestävä talouskasvu lisää mahdollisuuksia kohentaa kaikkien ihmisten hyvinvointia, sanoo sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen.

EU:n työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto käsittelee keskeiset tulokset taustaraportista, jonka OECD on Suomen pyynnöstä valmistanut. Raportti kokoaa keskeiset hyvinvointitaloutta koskevat kansainväliset tutkimustulokset. Keskusteluiden pohjalta laaditaan luonnos neuvoston päätelmiksi ja jotka voitaisiin hyväksyä 24. lokakuuta pidettävässä kokouksessa.

Pitkäikäisyys Euroopan onni, ei vitsaus

Euroopan komission arvion mukaan yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa EU:ssa nykyisestä 17,4 prosentista 29,5 prosenttiin väestöstä vuoteen 2060 mennessä. Samaan aikaan EU:n työikäinen väestö vähenee.

Hyvinvointitalous on laaja-alainen tapa kehittää EU:n ja jäsenvaltioiden poliittista päätöksentekoa. Pitkäikäisyyden yleistyminen kertoo siitä, että monet sairaudet on voitettu ja huono-osaisuutta selätetty. Ikäihmiset ovat aiempaa terveempiä, toimintakykyisempiä ja aktiivisempia.

Kuitenkin ikääntymisestä puhutaan usein yhteiskunnallisena ja taloudellisena taakkana. Tätä ajattelua haluaa muuttaa High-Level Forum on the Silver Economy, yksi Suomen EU-puheenjohtajuuskauden suurimmista tapahtumista.

Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoima Silver Economy Forum on ainutlaatuinen poliittisten päättäjien, hallinnon ja yritysmaailman yhteisponnistus. Tapahtuma kokoaa yli 600 poliitikkoa, virkamiestä, asiantuntijaa, tutkijaa ja yritysjohtajaa Finlandia-talolle 9.–10.7. keskustelemaan ikääntymisen vaikutuksista ja sen tuomista mahdollisuuksista.

Suomen EU puheenjohtajuus alkoi 1. heinäkuuta ja jatkuu vuoden loppuun asti. Helsinki avaa Suomen EU-puheenjohtajakauden kesäjuhlalla Töölönlahdella 8. heinäkuuta.

Aiheesta lisää:

Hyvinvointitalous ja ilmastotoimien vaikutus työllisyyteen EU-maiden ministerikokouksen aiheina (STM:n tiedote 7.7.2019)

Silver Economy Forum etsii jatkoa ikääntymisen menestystarinalle (STM, uutinen 5.7.2019)

Hyvinvointitalous EU:ssa: ihmisten hyvinvointi edistää talouskasvua (Taustoitus EU2019-teemasivuilla)

Ministerit Pekonen ja Harakka puhuvat hyvinvointitalous-teemasta (Youtube-video englanniksi)

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging