Tillbaka till Aktuellt
12.6.2019

Hur ser det ut inom det gränsöverskridande samarbetet mellan de europeiska socialförsäkringsinstitutionerna idag? Vart är vi på väg enligt europeiska experter? Det diskuteras på ett MoveS-seminarium som ordnas i Finland den 13 september.

MoveS är ett nätverk som består av juridiska experter från alla EU-och EES-länder. Nätverket fungerar som juridiskt stöd för Europeiska kommissionen i frågor som gäller arbetstagarnas fria rörlighet och samordningen av de sociala trygghetssystemen.

-Syftet med samarbetsnätverket är också att öka kunskaperna om arbetstagarnas fria rörlighet och samordningen av de sociala trygghetssystemen i Europa hos experterna i medlemsländerna, säger utvecklingschef Jaana Rissanen på Pensionsskyddscentralens juridiska avdelning.

MoveS-seminariet har temat Sincere cooperation – from principle to practice och det ordnas på Pensionsskyddscentralen 13.9. Där diskuteras det europeiska samarbetet ur ett juridiskt perspektiv. Seminariet hålls på engelska.

På seminariet håller välkända europeiska experter på socialförsäkringslagstiftning föredrag om EU-lagstiftningen och ger exempel på hur man har fått till stånd ett fungerande samarbete mellan olika länder. På seminariet diskuteras också hur framtiden inom EU ser ut med tanke på samarbetet mellan medlemsstaterna.

Utöver experter från socialförsäkringsinstitutioner i Finland väntas deltagare från olika håll i Europa. Seminariet hålls i Pensionsskyddscentralens lokaliteter på Bokhållargatan 3 i Östra Böle i Helsingfors.

Nätverket har årligen seminarier i olika medlemsstater. De finländska experterna inom nätverket, Jaana Rissanen på Pensionsskyddscentralen och forskare Anna-Kaisa Tuovinen på FPA, ansvarar för arrangemangen för seminariet i Helsingfors.

Fortsätter det goda samarbetet mellan EU-länderna?

Européer rör sig allt mer mellan länderna i olika roller, som arbetstagare, företagare, arbetslösa och pensionärer. Den ökade rörligheten skapar nya slags situationer för ländernas socialförsäkringsadministrationer att lösa. Det gäller sammanlagt ca 15 000 olika institutioner på olika håll i Europa.

Det gränsöverskridande samarbetet mellan socialförsäkringsinstitutionerna styrs av EU:s princip om lojalt samarbete, som förutsätter att myndigheterna bistår varandra och litar på varandra när de handlar i EU-ärenden. Reglerna och förfarandena enligt förordningarna om samordning av de sociala trygghetssystemen i Europa (883/2004 och 987/2009) utgår också från att myndigheterna handlar i gott samarbete i enlighet med medborgarnas intresse när dessa rör sig över gränserna.

Europeiska unionens domstol har under senare tid behandlat flera mål som gäller samarbetet mellan myndigheterna. Inom Europeiska unionen har man också infört nya metoder för att effektivera samarbetet.

Läs mer:

Närmare:
Kontaktchef Noora Allenius, tfn 029 411 2422, noora.allenius(at)etk.fi

This is staging