Ajankohtaislistaus
12.6.2019

Miltä eurooppalaisten sosiaaliturvalaitosten rajat ylittävän yhteistyön nykytila näyttää? Mihin olemme menossa eurooppalaisten asiantuntijoiden silmissä? Tästä keskustellaan 13. syyskuuta Suomessa järjestettävässä MoveS-seminaarissa.

MoveS on EU-ja ETA-maiden asiantuntijoista koostuva verkosto. Verkosto toimii Euroopan komission oikeudellisena apuna työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen ja sosiaaliturvan yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa.

– Yhteistyöverkoston tarkoituksena on lisäksi lisätä jäsenvaltioiden asiantuntijoiden tietämystä ja osaamista työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta ja sosiaaliturvan yhteensovittamisesta Euroopassa, kertoo kehityspäällikkö Jaana Rissanen Eläketurvakeskuksen lakiosastolta.

Eläketurvakeskuksessa 13.9. järjestettävässä MoveS-seminaarissa, Sincere cooperation – from principle to practice, tarkastellaan eurooppalaista yhteistyötä oikeudelliselta kannalta. Seminaarin kielenä on englanti.

Seminaarissa kuullaan eurooppalaisten tunnettujen sosiaaliturvalainsäädännön asiantuntijoiden esityksiä EU:n lainsäädännöstä ja esimerkkejä eri maista siitä, miten yhteistyö maiden välillä on saatu toimimaan. Lisäksi seminaarissa pohditaan miltä tulevaisuus EU:ssa näyttää jäsenvaltioiden yhteistyön näkökulmasta.

Osallistujia odotetaan kotimaan sosiaaliturvalaitosten asiantuntijoiden lisäksi eri puolilta Eurooppaa. Seminaari pidetään Eläketurvakeskuksen toimitalossa Helsingin Itä-Pasilassa (os. Kirjurinkatu 3).

Seminaareja järjestetään vuosittain eri jäsenvaltioissa. Eläketurvakeskuksen Jaana Rissanen ja Kelan tutkija Anna-Kaisa Tuovinen verkoston suomalaisten asiantuntijoina vastaavat tällä kertaa Helsingissä pidettävän seminaarin järjestelyistä.

Jatkuuko EU-maiden välinen hyvä yhteistyö?

Eurooppalaiset liikkuvat maasta toiseen yhä enemmän eri rooleissa työntekijänä, yrittäjänä, työttömänä, ja eläkeläisenä. Lisääntynyt liikkuvuus tuo ratkaistavaksi uudentyyppisiä tilanteita maiden sosiaaliturvahallinnoille, yhteensä noin 15 000 eri laitokselle ympäri Eurooppaa.

Sosiaaliturvalaitosten rajat ylittävää yhteistyötä ohjaa EU:n periaate vilpittömästä yhteistyöstä, joka edellyttää viranomaisten avustavan toisiaan ja luottavan toisiinsa toimiessaan EU-asioissa. Myös eurooppalaisia sosiaaliturvajärjestelmiä yhteensovittavien asetusten (883/2004 ja 987/2009) säännöt ja menettelyt lähtevät siitä, että viranomaiset toimivat hyvässä yhteistyössä rajojen yli liikkuvien kansalaisten eduksi.

Euroopan unionin tuomioistuimessa on viime aikoina käsitelty useita viranomaisten väliseen yhteistyöhön liittyviä tapauksia. Euroopan unionissa on myös lähdetty toteuttamaan uusia keinoja yhteistyön tehostamiseksi.

Aiheesta lähemmin:

Lisätietoja:
Yhteyspäällikkö Noora Allenius, puh. 029 411 2422, noora.allenius(at)etk.fi

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging