Tillbaka till Aktuellt
31.3.2020

Ditt A1-intyg är i kraft, om du är permitterad för högst 3 månader.  Om du blir permitterad tills vidare, upphör A1-intyget att gälla senast när det har gått 1 månad från permitteringens början.

Om du är en utsänd arbetstagare som omfattas av den sociala tryggheten i Finland och blir permitterad på viss tid men för högst tre månader, hålls ditt A1-intyg i kraft under permitteringen.

Sådana kortvariga permitteringar behöver inte separat uppges till Pensionsskyddscentralen (PSC).

Om permitteringen blir längre än 3 månader

Om en permittering på viss tid ändå fortsätter så att den sammanlagda tiden är mer än tre månader, upphör A1-intyget att gälla det datum då permitteringen har fortsatts.

A1-intyget om rätten att omfattas av den sociala tryggheten i Finland är ändå i kraft högst till det beviljade A1-intygets slutdatum.

Om permitteringen gäller tills vidare

Om permitteringen gäller tills vidare, ska det meddelas omgående till PSC.  Arbetsgivaren eller arbetstagaren kan meddela det via PSC:s e-tjänst. Uppge den dag då permitteringen börjat. Uppge också, om arbetstagaren har återvänt till Finland.

Om arbetstagaren är permitterad tills vidare och återvänder till Finland, avslutar PSC intygets giltighet till en månad från den dag då permitteringen började. Om arbetstagaren har återvänt redan tidigare, avslutar PSC intygets giltighet den dag då arbetstagaren kom tillbaka till Finland.

Om en utsänd arbetstagare som omfattas av den sociala tryggheten i Finland permitteras tills vidare och inte återvänder till Finland när permitteringen börjar, avslutas A1-intygets giltighet den dag permitteringen börjar. Efter det här är det FPA som beslutar om arbetstagarens rätt att omfattas av den social tryggheten i Finland.

Om du har ansökt om ett A1-intyg

PSC ber att arbetstagaren eller arbetsgivaren meddelar om arbetstagaren blir permitterad medan en ansökan om A1-intyg behandlas på PSC men inte ännu har avgjorts.

Intyg beviljas i princip inte för permitteringstid.

Ovan nämnda tidsgränser gäller alla A1-intyg och intyg som beviljats för arbete i avtalsländer.

Mer information om A1-intyg och försäkring av utlandsarbete

PSC:s kundtjänst,
tfn 029 411 2110 (vardagar kl. 9–16),
ulkomaanasiat(at)etk.fi

Pensionsskyddscentralens e-tjänst

Läs mer om permitteringar och socialförsäkringsförmåner i Finland

FPA

Arbetslöshetskassorna 

Arbets- och näringsbyråerna

Arbetarskyddsmyndigheten

Tidigare nyheter om ämnet

Utsänd arbetstagare, kan du inte återvända? Pensionsskyddscentralen ber att utsända arbetstagare som är utomlands vid behov ansöker om förlängd giltighetstid för sitt A1-intyg. Utsända arbetstagare som blivit arbetslösa utomlands ska kontakta FPA. Nyhet 20.3)

Avbryter du ditt utlandsarbete? Pensionsskyddscentralen ber att de som avbryter sitt utlandsarbete meddelar om att de återvänder hem. (Nyhet 13.3.)

This is staging