Tillbaka till Aktuellt
9.10.2019
A1-hakemuspalvelun etusivu.

Pensionsskyddscentralen nya webbtjänst förenklar ansökan om A1-intyg och gör det möjligt att meddela om förändringar i utlandsarbetet direkt via nätet. Den största förbättringen jämfört med tidigare är att det går att ladda ner det färdiga A1-intyget direkt från ansökningstjänsten.

Arbetsgivarföretagen kan förbereda sig inför förändringarna av ansökningsförfarandet redan nu. Den förnyade ansökningstjänsten öppnas den 25 november.

I stället för en pappersansökan kan också företagare och stipendietagare efter ändringen ansöka om A1-intyg elektroniskt. Den nya ansökningstjänsten gör också att handläggningen av ansökningsärenden försnabbas. En del av ansökningarna handläggs automatiskt och då kan A1-intyget fås redan samma dag.

A1-intyget kan laddas ner till mobila enheter

I den nya tjänsten går det att ladda ner det beviljade A1-intyget direkt till sin mobila enhet. På så sätt är intyget alltid med under utlandsarbetet. En pappersversion av A1-intyget skickas ändå ännu alltid per post till både arbetsgivare och arbetstagare.

I den nya ansökningstjänsten går det också att meddela om ändringar som har med arbetet och utsändningen att göra. Från tjänsten är det också möjligt att få ett intyg om anhängighet som visar att personen har ansökt om ett A1-intyg men att handläggningen av ansökan hos Pensionsskyddscentralen fortfarande pågår.

Tjänsten går att använda på finska, svenska och engelska.

För företagsanvändare förutsätts Suomi.fi-identifikation

Användningen av den nya ansökningstjänsten kräver identifiering i Suomi.fi-tjänsten. De som sköter ärenden för ett företags räkning ska ha fullmakt. Företagen kan teckna fullmakt redan innan den nya ansökningstjänsten tas i bruk.  Fullmakten kan göras i Suomi.fi-tjänsten i delen Social trygghet under utlandsarbete.

Efter att fullmakten är ordnad går det att smidigt ansöka om A1-intyg i Pensionsskyddscentralens elektroniska ansökningstjänst trots förändringarna.

Fredagen den 22 november ordnar Pensionsskyddscentralen ett informationstillfälle för arbetsgivare om aktuella frågor om försäkring av utlandsarbete. Vi kommer då att närmare presentera den nya A1-ansökningstjänsten. Anmälningar tas emot i utbildningskalendern till och med 19 november.

Läs mer:
Vad är A1-intyget (Etk.fi)
Suomi.fi-tjänsten (Befolkningsregistercentralen)
Informationstillfälle om utlandsarbete för arbetsgivare 22.11 på finska (utbildningskalendern)

This is staging